[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: dbconfig-commonDag Paul,

Paul Gevers schreef op di 02-06-2015 om 21:47 [+0200]:
> Hi allen,
> 
> On 01-06-15 15:24, Frans Spiesschaert wrote:

> > Noot: verderop in de vertaling (msgID 53, 55, 58, 70, 72, 74, 77, 80,
> > 82, 84, 89 en 95) komen nog analoge situaties voor, waarbij je voor een
> > vraagvorm kiest i.t.t. de Engelse tekst. Daarentegen heb je in msgID 51
> > en 60 er wel voor gekozen om, net als in de Engelse tekst, een
> > formulering te gebruiken die op een dubbelepunt kan eindigen.
> 
> De originele vertaling had veel in vraagvorm. Ik heb ze niet allemaal
> gewijzigd, omdat er in ieder geval een aantal ok waren in vraagvorm.
> Maar de Engelse tekst was op een paar plekken gewijzigd om het korter te
> maken (Description veld moet in de titel passen). Vandaar dat ik de
> gewijzigde titels heb aangepast en om dat te doen meestal uit de
> vragende vorm gehaald.

Blijkbaar is het gebruiken van een vraagvorm een tendens geweest in het
verleden bij het maken van Nederlandse vertalingen: ik ben het fenomeen
al in verschillende vertalingen tegengekomen. Fundamenteel wordt
daardoor geen onrecht gedaan aan de betekenis en dus heb ik er ook geen
grote bezwaren tegen. Ik weet evenwel niet welke mogelijke meerwaarde
men in die werkwijze gezien zou kunnen hebben.

 
> > Naar mijn mening geeft jouw vertaling hier een iets andere betekenis
> > weer dan het Engelse origineel. Mijn suggestie:
> > "Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet noodzakelijk een login-account op
> > het systeem, vooral niet als de database zich op een andere computer
> > bevindt."
> 
> Geaccepteerd, mag ik er inlog-account van maken?

Lijkt mij inderdaad beter.


> > (msgID 74) msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw
> > database?"
> > (msgID 75) msgstr ""
> > "Geef de naam van de account op waarmee....
> > 
> > (beheerders)account is onzijdig, dus 'het account'
> > Komt ook voor in de msgID's 76, 77, 84 en 85
> 
> Als je het gecontroleerd hebt, ACK.

Ik had er inderdaad het groene boekje op nagekeken:
"account [ac·count], het, accounts [ac·counts]"
Maar wat blijkt nu? Volgens Van Dale is account zowel onzijdig als
mannelijk (diepe zucht). Ik moet dus minstens de stelligheid van mijn
bewering bijstellen en erkennen dat jouw benadering ook verdedigbaar is.

> > 
> > msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
> > msgstr "Aanpassingen aan /etc/postgresql/pg_hba.conf noodzakelijk"
> > 
> > Mogelijke alternatieve formulering:
> > "Er moeten aanpassingen gemaakt worden in /etisc/postgresql/pg_hba.conf"
> 
> Wat denk je van "Aanpassing nodig in /etc..."

Lijkt me beter, al verkiest het antiturbotaalduiveltje in mij een
volwaardige zin: "Aanpassingen in /etc... zijn nodig"

> 
> Wel grappig trouwens, bijna al je commentaar hierboven gaat over tekst
> die ik niet aangepast/gemaakt heb. Dus heel goed dat je er naar gekeken
> hebt,
wat een kleine illustratie kan zijn van de kracht van een
openbronaanpak 
>  en blijkbaar was je het wel eens met mijn nieuwe teksten :).
leuk ;-)
> 
> Paul
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: