[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: dbconfig-commonHi allen,

On 01-06-15 15:24, Frans Spiesschaert wrote:
> Hiervoor kan ik wel enkele mogelijke redenen bedenken.
> 
>> heb ik zelf
>> maar een vertaling gemaakt.
> 
> Dit is er zo een.

Dat vreesde ik al.

> msgid "If you are unsure, you should not select this option."
> msgstr "Als u niet zeker bent, kunt u hier beter weigeren."
> 
> Misschien is het in de context die ik niet goed ken, aangewezen om voor
> weigeren als vertaling te kiezen (bijvoorbeeld omdat de geboden
> antwoordalternatieven 'aanvaarden' - 'weigeren' zijn) , maar ze komt me
> op het eerste gezicht wat vreemd over. Misschien is "kunt u hier beter
> niet voor deze optie kiezen." een mogelijk alternatief.

Zal ik controleren, deze zin had ik niet gewijzigd.

> msgid ""
> "By default, you will be prompted ........"
> msgstr ""
> "Standaard zal u tijdens instellen, opwaarderen en verwijderen van "
>      ....tijdens het instellen.....

Mee eens.

> "Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden. In dat geval
> blijven de wachtwoorden bewaard in de wachtwoord-database die beschermd
> wordt via Unix-toegangsrechten. Dit is echter niet de standaardwerkwijze
> omdat ze minder veilig is."

Klinkt goed.

> msgid ""
> "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select
> this "
> "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the
> package "
> "for unrelated reasons), you should not select this option."
> msgstr ""
> "Als u de database voor ${pkg} wilt herinstalleren dient u deze optie te
> "
> "kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
> "gerelateerde reden opnieuw configureert), dient u hier te weigeren."
> 
> Zie hiervoor: is de context dusdanig dat weigeren aangewezen is als
> vertaling?
> Alternatief: Als u dit niet wilt (...), dient u deze optie niet te
> kiezen.

Idem, zal ik controleren.

> msgstr ""
> "Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-database opgewaardeerd te
> worden. "
> "Meestal is dit het gevolg van veranderingen de manier waarop een
> nieuwere "
> "versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoudt. "
> 
> s/veranderingen de manier/veranderingen in de manier/
> En ook nog dit: na '....zijn gegevens bijhoudt.' is er een overbodige
> spatie ingeslopen.

Accept.

> msgid ""
> "Please choose whether database removal and privilege revocation should
> be "
> "handled with dbconfig-common."
> msgstr ""
> "Wilt u dat dbconfig-common het verwijderen van de database en het
> afnemen "
> "van de privileges voor u afhandelt?"
> 
> Een adequate vertaling in het geval de antwoordmogelijkheden 'ja - nee'
> zijn. Minder afhankelijk van de geboden antwoordmogelijkheden is: "Geef
> aan of u wilt dat...."

Ik denk dat dit ja/nee is.

> msgstr ""
> "Als u deze optie kiest, dan zal dbconfig-common controleren of er door
> "${pkg} scripts en databasecommando's zijn geleverd om pakketspecifieke
> "operaties ongedaan te maken en als die er zijn ook uitvoeren. ....."
> .....en als die er zijn, ze ook uitvoeren. ....
>            ^^^^

Als jij dat mooier vindt, vind ik het goed.

> msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
> msgstr "Welk type database dient ${pkg} te gebruiken?"
> 
> Mogelijk alternatief:
> "Door ${pkg} te gebruiken type database:"
> Noot: verderop in de vertaling (msgID 53, 55, 58, 70, 72, 74, 77, 80,
> 82, 84, 89 en 95) komen nog analoge situaties voor, waarbij je voor een
> vraagvorm kiest i.t.t. de Engelse tekst. Daarentegen heb je in msgID 51
> en 60 er wel voor gekozen om, net als in de Engelse tekst, een
> formulering te gebruiken die op een dubbelepunt kan eindigen.

De originele vertaling had veel in vraagvorm. Ik heb ze niet allemaal
gewijzigd, omdat er in ieder geval een aantal ok waren in vraagvorm.
Maar de Engelse tekst was op een paar plekken gewijzigd om het korter te
maken (Description veld moet in de titel passen). Vandaar dat ik de
gewijzigde titels heb aangepast en om dat te doen meestal uit de
vragende vorm gehaald.

> msgid "The password and its confirmation do not match."
> msgstr "De wachtwoorden komen niet overeen."
> 
> Mogelijk alternatief:
> "U voerde niet tweemaal hetzelfde wachtwoord in."

Is beter denk ik.

> msgid "An error occurred while upgrading the database:"
> msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de
> database."
> 
> Hier ook afsluiten met een dubbelepunt zoals in de Engelse tekst?
> Een analoge situatie is te vinden in msgID 43 en msgID 46.

Ack.

> msgstr ""
> "Uit voorzorg zou ${dbfile} een back-up van de database moeten bevatten,
> die "
> "gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het
> maken "
> "van de back-up, in dat geval zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd).
> Uw "
> "mogelijkheden zijn:\n"
> 
> Komma door een punt vervangen:
> ....van de back-up. In dat geval zijn....

Ack.

> msgid ""
> "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
> "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a
> system "
> "login, especially if the database is on a remote server."
> msgstr ""
> "Gelieve hier de naam van de ${dbvendor}-gebruiker op te geven waarmee
> ${pkg} "
> "zich kan registreren bij de databaseserver. Een ${dbvendor}-gebruiker
> heeft "
> "niet noodzakelijk een loginnaam op dit systeem (al helemaal zo als de "
> "database op een andere computer draait)."
> 
> Naar mijn mening geeft jouw vertaling hier een iets andere betekenis
> weer dan het Engelse origineel. Mijn suggestie:
> "Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet noodzakelijk een login-account op
> het systeem, vooral niet als de database zich op een andere computer
> bevindt."

Geaccepteerd, mag ik er inlog-account van maken?

> msgstr ""
> "Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de database, tabellen en
> andere "
> "objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker
> heeft "
> "bijgevolg alle vrijheid om dingen in de database toe te voegen,
> veranderen, "
> "of verwijderen."
> 
> ...van de database, de tabellen....
>           ^^
> ...toe te voegen, te veranderen of te verwijderen.
>          ^^        ^^

Ok.

> msgid ""
> "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a
> local "
> "Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
> "different method, or to a different server entirely, select the
> appropriate "
> "option from the choices here."
> msgstr ""
> "Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard verbinding
> maken "
> "met de ${dbvendor}-server via een lokale Unix-socket. Als een andere "
> "verbindingsmethode gewenst is, of u met een compleet andere server wilt
> "
> "verbinden dient u één van de hier vermeldde opties te kiezen."
> 
> Zonder de context te kennen, krijg ik hier de indruk dat jouw vertaling
> (${dbvendor}-server) wat afwijkt van het origineel (MySQL server).

Dit is zelfs fout (deze vertaling had ik niet gemaakt, hij bestond al).

> Ik
> suggereer dus een alternatief dat ook nog een kleine tikfout (vermeldde)
> wegwerkt:
> "Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard ingesteld
> worden om een MySQL-server via een lokale Unix-socket te gebruiken. Als
> een andere verbindingsmethode wenselijk is of u met een compleet andere
> server wilt verbinden, dient u uit de hier vermelde alternatieven de
> gewenste optie te kiezen."
> Noot: Mutatis mutandis (s/MySQL/PostgreSQL/) doet zich hetzelfde
> fenomeen voor in msgID 81.

Geaccepteerd.

> (msgID 74) msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw
> database?"
> (msgID 75) msgstr ""
> "Geef de naam van de account op waarmee....
> 
> (beheerders)account is onzijdig, dus 'het account'
> Komt ook voor in de msgID's 76, 77, 84 en 85

Als je het gecontroleerd hebt, ACK.

> msgid ""
> "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the
> same as "
> "the Unix login \"root\"."
> msgstr ""
> "Voor MySQL is dit bijna altijd 'root' (Merk op dat deze niet hetzelfde
> als "
> "de Unix-beheerdersaccount 'root')."
> 
> Idem als hiervoor en het werkwoord ontbrak ook. Daarom stel ik voor:
> '(Merk op dat dit niet hetzelfde is als het Unix-beheerdersaccount
> 'root').'

Ack.

> msgid ""
> "Please provide the password for the administrative account
> \"${dbadmin}\" "
> "with which this package should create its MySQL database and user."
> msgstr ""
> "Geeft het wachtwoord voor de beheerdersaccount '${dbadmin}' waarmee dit
> "
> "pakket zijn MySQL-database en gebruiker moet aanmaken."
> 
> Geef i.p.v. geeft (ook nog eens in msgID 85) en voorts:
> .....het beheerdersaccount.....
> ....zijn MySQL-database en -gebruiker moet.....

Mee eens.

> uit msgID 93:
> "doorgegeven naar de server via een of ander authenticatie-backend...
> s/ander/andere/

Ja.

> msgid ""
> "It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot
> be "
> "automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL
> server's "
> "access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common
> when "
> "the package is installed. If instead you would prefer to do it
> manually, the "
> "following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
> msgstr ""
> "Er is vastgesteld dat de databaseinstallatie voor ${pkg} niet
> automatisch "
> "uitgevoerd kan worden zonder aanpassingen te maken aan de
> toegangscontrole "
> "van uw PostgreSQL server. Het is aan te raden om dit te doen via
> dbconfig-"
> "common wanneer het pakket geïnstalleerd is. Als u verkiest om dit
> handmatig "
> "te doen (of helemaal niet), dient u de volgende regel toe te voegen aan
> uw "
> "'pg_hba.conf'-bestand:"
> 
> s/databaseinstallatie/database-installatie/
> s/PostgreSQL server/PostgreSQL-server/
> Voorts denk ik op basis van de Engelse tekst dat de volgende formulering
> duidelijker zou zijn:
> "Het is aan te raden om dit te doen via dbconfig-common bij de
> installatie van het pakket."

Lijkt me beter, "when is installed" is niet hetzelfde als wanneer
geïnstalleerd is".

> Tenslotte: is er een reden waarom je hier in de Nederlandse tekst '(of
> helemaal niet)' toevoegt, terwijl ik die betekenis niet terugvind in de
> Engelse tekst? (idem voor de vertaling van msgID 102).

Ik heb deze tekst niet gemaakt, dus ik kan het antwoord niet geven. Het
lijkt mij ook niet correct.

> msgstr ""
> "Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig
> om "
> "een toegangscontrole-ingang in de PostgreSQL-servers configuratie te
> hebben. "
> "Hoewel het behouden van die ingang geen software op uw systeem zal "
> "stukmaken, kan het gezien worden als een beveiligingsrisico. Het is "
> "aangeraden om deze ingang door dbconfig-common te laten verwijderen
> wanneer "
> "het pakket verwijderd is. Als u verkiest om dit handmatig (of helemaal
> niet) "
> "te doen dient u de volgende regel te verwijderen in uw
> pg_hba.conf-bestand:"
> 
> Enkele suggesties voor een alternatieve formulering:
> ....niet meer nodig om toegangscontrole-informatie te laten staan in de
> configuratie van de PostgreSQL-server. Hoewel het behouden van die
> informatie..... Het is aangeraden om die informatie door dbconfig-common
> te laten verwijderen tijdens het verwijderen van het pakket.....
> En voorts dezelfde vraag als hiervoor i.v.m. '(of helemaal niet)'
> 
> msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
> msgstr "Aanpassingen aan /etc/postgresql/pg_hba.conf noodzakelijk"
> 
> Mogelijke alternatieve formulering:
> "Er moeten aanpassingen gemaakt worden in /etc/postgresql/pg_hba.conf"

Wat denk je van "Aanpassing nodig in /etc..."

Wel grappig trouwens, bijna al je commentaar hierboven gaat over tekst
die ik niet aangepast/gemaakt heb. Dus heel goed dat je er naar gekeken
hebt, en blijkbaar was je het wel eens met mijn nieuwe teksten :).

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: