[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://dpkgDag iedereen,

In bijlage een vertaling voor versie 1.18.1 van dpkg en een diff met de
vertaling voor versie 1.17.23.
Merkwaardig is dat de huidige vertaling
(https://sources.debian.net/src/dpkg/1.18.1/po/nl.po) de regel
PO-Revision-Date: 2015-02-13 17:27 bevat (het ogenblik waarop ik de
vertaling van versie 1.17.23 afgerond heb), maar de teksten bevat van
een veel eerdere vertaling uit 2007.
Ik heb eerst geprobeerd om de bijlagen in niet-gecomprimeerde vorm toe
te voegen, maar omdat ze samen 504,9 kB groot zijn, haalt het bericht in
dat geval de mailinglijst niet (limiet staat op 500 kB).

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

Attachment: dpkg.nl.po.diff.gz
Description: application/gzip

Attachment: dpkg_1.18.1_nl.po.gz
Description: application/gzip

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: