[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#633098] po-debconf://rt-extension-assettrackerDag Willem,

On Thu, Jul 07, 2011 at 11:23:26AM +0200, willem kuyn wrote:
> [...]
> Hier gebruik je wijzigen aan de database. Verderop gebruik je in de
> database.

Dank je voor review. Ik heb hier ook "in" van gemaakt en de vertaling
opgestuurd (de deadline is dit weekend).

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=633098

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: