[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://rt-extension-assettracker (17 strings)



Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of rt-extension-assettracker debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the rt-extension-assettracker package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rt-extension-assettracker 2.0.0~b2-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: rt-extension-assettracker@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-26 07:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-07 10:26+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "allow"
msgstr "toestaan"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "prompt"
msgstr "vragen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "deny"
msgstr "weigeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Permission to modify the Request Tracker database:"
msgstr "Toestemming om de database van de Request Tracker te wijzigen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Asset Tracker needs some modifications in the Request Tracker database to be "
"functional. These modifications can be made automatically (choose \"allow\") "
"or you may be prompted when they are needed (choose \"prompt\"). "
"Alternatively, you can run the necessary commands manually (choose \"deny\")."
msgstr ""
"Asset Tracker moet wijzigingen aanbrengen aan de database van de Request "
"Tracker om te kunnen werken. Deze wijzigingen kunnen automatische worden "
"aangebracht (kies \"toestaan\") of dit kan gevraagd worden wanneer het nodig "
"is (kies \"vragen\"). Daarnaast is het ook mogelijk dat u de benodigde "
"commando's handmatig uitvoert (kies \"weigeren\")."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Please check the README.Debian file for more details."
msgstr "Lees het README.Debian-bestand voor meer details."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Set up the Request Tracker database?"
msgstr "De database van de Request Tracker instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"New tables must be created in the Request Tracker database for Asset Tracker "
"to be functional."
msgstr ""
"Er moeten nieuwe tabellen worden aangemaakt in de database van de Request "
"Tracker om Asset Tracker te kunnen gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Upgrade the Request Tracker database?"
msgstr "De database van de Request Tracker opwaarderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The Request Tracker database schema and contents must be upgraded for this "
"version of Asset Tracker."
msgstr ""
"Het schema en de inhoud van de database van de Request Tracker moeten worden "
"opgewaardeerd voor deze versie van Asset Tracker."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "abort"
msgstr "afbreken"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry"
msgstr "opnieuw proberen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "ignore"
msgstr "negeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Action after database modification error:"
msgstr "Actie na fout bij databasewijziging:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "An error occurred while modifying the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van de database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"The full output should be available in Request Tracker log, most probably "
"syslog."
msgstr ""
"De volledige uitvoer hoort u te kunnen vinden in het logbestand van Request "
"Tracker, dit is waarschijnlijk syslog."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"You can retry the modification, abort the installation or ignore the error. "
"If you abort the installation, the operation will fail and you will need to "
"manually intervene (for instance by purging and reinstalling). If you choose "
"to ignore the error, the upgrade process will continue."
msgstr ""
"U kunt de wijziging nogmaals proberen, de installatie afbreken of de fout "
"negeren. Als u de installatie afbreekt zal de operatie mislukken en moet u "
"handmatig ingrijpen (bijvoorbeeld door het pakket te wissen (purge) en "
"herinstalleren). Als u ervoor kiest om de fout te negeren zal het "
"opwaarderen verdergaan."

Reply to: