[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://nvidia-support (7 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of nvidia-support debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20110515+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-27 13:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-06 16:48+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgstr "'nvidia-installer --uninstall' uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid ""
"The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is probably "
"left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This installation "
"is incompatible with the Debian packages.  To install the Debian packages "
"safely, it is therefore neccessary to undo the changes performed by 'nvidia-"
"installer'."
msgstr ""
"Het 'nvidia-installer'-programma is aangetroffen op uw systeem. Dit is "
"waarschijnlijk een restant van een eerdere installatie van het onvrije "
"NVIDIA grafische stuurprogramma, direct geïnstalleerd via de NVIDIA *.run-"
"bestanden. Deze installatie is niet compatibel met de Debian-pakketten. Om "
"de Debian-pakketten veilig te kunnen installeren is het daarom noodzakelijk "
"om alle veranderingen die door 'nvidia-installer' zijn aangebracht ongedaan "
"te maken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgstr "'nvidia-installer'-bestanden verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid ""
"Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
"probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver using the *.run file directly.  Running the uninstallation procedure "
"may have failed and left these behind.  These files conflict with the "
"packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be removed "
"before the package installation can continue."
msgstr ""
"Sommige bestanden van de 'nvidia-installer' zijn nog steeds aanwezig op uw "
"systeem. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van een eerdere installatie van "
"het onvrije NVIDIA grafische stuurprogramma direct via de *.run-bestanden. "
"Het uitvoeren van de installatieprocedure is mogelijk mislukt en heeft deze "
"bestanden achtergelaten. Deze bestanden conflicteren met de pakketten die de "
"onvrije NVIDIA grafische stuurprogramma's aanbieden en moeten worden "
"verwijderd voordat de pakketinstallatie kan verdergaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. Translators, the 3rd string of this description is just a substitution
#. variable which is replaced at runtime with the list of discovered files
#. that conflict with the package.
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Conflicterende bibliotheken verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Translators, the 3rd string of this description is just a substitution
#. variable which is replaced at runtime with the list of discovered files
#. that conflict with the package.
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"The following libraries were found on your system and conflict with the "
"current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgstr ""
"De volgende bibliotheken zijn op uw systeem gevonden en conflicteren met de "
"huidige installatie van de NVIDIA grafische stuurprogramma's:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Translators, the 3rd string of this description is just a substitution
#. variable which is replaced at runtime with the list of discovered files
#. that conflict with the package.
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
"should be safe to delete them."
msgstr ""
"Deze bibliotheken zijn naar alle waarschijnlijkheid overblijfsels van een "
"oude installatie via de nvidia-installer en zijn geen onderdeel van een door "
"dpkg beheerd pakket. Het zou veilig moeten zijn om ze te verwijderen."

Reply to: