[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://rt-extension-assettracker (17 strings)



Jeroen,

Kleine opmerking.
"Asset Tracker needs some modifications in the Request Tracker database
to be " "functional. These modifications can be made automatically
(choose \"allow\") " "or you may be prompted when they are needed
(choose \"prompt\"). " "Alternatively, you can run the necessary
commands manually (choose \"deny\")." msgstr ""

"Asset Tracker moet wijzigingen aanbrengen aan de database van de
Request " "Tracker om te kunnen werken. Deze wijzigingen kunnen
automatische worden " "aangebracht (kies \"toestaan\") of dit kan
gevraagd worden wanneer het nodig " "is (kies \"vragen\"). Daarnaast is
het ook mogelijk dat u de benodigde " "commando's handmatig uitvoert
(kies \"weigeren\")."

Hier gebruik je wijzigen aan de database. Verderop gebruik je in de
database.

Verder geen opmerkingen.

Willem Kuyn


Op Thu, 7 Jul 2011 10:32:05 +0200
Jeroen Schot <schot@A-Eskwadraat.nl> schreef:

> Groeten,


Reply to: