[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://microcode.ctl (4 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of PACKAGE debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: microcode.ctl 1.17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cate@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-25 18:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-04 13:30+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Download Intel CPU microcodes now?"
msgstr "De Intel CPU-microcodes nu downloaden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The microcode.ctl package needs the Intel microcodes for its operation."
msgstr ""
"Het microcode.ctl-pakket heeft voor zijn werking de Intel microcodes nodig ."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"These microcodes are non-free software and cannot distributed within the "
"package. They can be downloaded from the Internet (the expected download "
"size is about 300-400 kB)."
msgstr ""
"Deze microcodes zijn onvrije software en kunnen niet meegeleverd worden met "
"het pakket. Ze kunnen worden gedownload van het Internet (de verwachtte "
"downloadgrootte is 300-400 kB)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you do not choose to download the microcodes now, please read /usr/share/"
"doc/microcode.ctl/README.Debian and download the needed files manually or by "
"running the '/usr/sbin/update-intel-microcode' command."
msgstr ""
"Als u er voor kiest om de microcodes nu niet te downloaden, lees dan /usr/"
"share/doc/microcode.ctl/README.Debian en download de benodigde bestanden "
"handmatig of door het uitvoeren van het commando '/usr/sbin/update-intel-"
"microcode'."

Reply to: