[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://espeakup (1 string)On 07/04/11 10:06, Jeroen Schot wrote:
> Ik twijfel of 'spraaksynthese' niet te formeel is. Een andere optie
> is: "Configureer de computerstem"

Ik ben voor deze laatste. En anders lijkt "Configureer de stem voor de
spraaksynthese" me duidelijker.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: