[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://strongswan (46 strings)On Sat, May 21, 2011 at 04:10:48PM +0200, Vincent Zweije wrote:
|| # Dutch translation of strongswan debconf templates.
|| # Copyright (C) 2005-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
|| # This file is distributed under the same license as the strongswan package.
|| # Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005
|| # Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
|| # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: strongswan 4.5.0-1\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2010-08-09 12:15+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-05-20 11:45+0200\n"
|| "Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "Language: nl\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> File encoding klopt niet: hierboven staat utf-8, maar het is iso-8859-15

Weet je dat zeker? Zowel op mijn computer als de bijlage zien er bij
mij gewoon als UTF-8 uit.

Als ik een oude vertaling in ISO-X oppoets zet ik de encoding om naar
UTF-8 (ook met iconv), maar deze was al in UTF-8.
 
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../strongswan-starter.templates:3001
|| msgid ""
|| "Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
|| "will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
|| "to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
|| "existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
|| "strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
|| msgstr ""
|| "strongSwan herstarten is een aanbevolen omdat als er een "
|| "veiligheidsherstelling is, het pas echt hersteld zal zijn vanaf dat de "
|| "achtergronddienst is herstart. De meeste mensen verwachten dat de "
|| "achtergronddienst herstart, dus dit is meestal een goed idee. Hoewel, dit "
|| "kan bestaande verbindingen verbreken en ze dan opnieuw herstellen. Dus als u "
|| "een strongSwan-tunnel gebruikt voor deze verbinding kunt u beter niet "
|| "herstarten."
> 
> Hmm... veiligheids-fix? In ieder geval niet ...herstelling, op zijn
> best ...herstel.
> 
> De eerste zin loopt hoe dan ook niet echt lekker...

"U wordt aanbevolen om strongSwan te herstarten. Want indien deze
nieuwe versie veiligheidsproblemen verhelpt worden deze pas echt
opgelost bij een herstart van de achtergronddienst. …" ?
 
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../strongswan-starter.templates:10001
|| msgid ""
|| "Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
|| "Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
|| "you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
|| "Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
|| "your X.509 certificate or private key."
|| msgstr ""
|| "U heeft nu de mogelijkheid om de locatie van het bestand (in PEM-indeling) "
|| "dat het X.509-certificaat van de certificaatautoriteit op te geven waarmee "
|| "uw certificaatwordt ondertekend. Als u deze niet heeft of als u geen gebruik "
|| "wilt maken van deze mogelijkheid dient u het veld leeg te laten. Let op: Het "
|| "is niet mogelijk om de RootCA in hetzelfde bestand te bewaren als uw X.509-"
|| "certificaat of geheime sleutel."
> 
> Splits die eerste zin op, die heeft teveel bijzinnen en loopt niet.

"U kunt nu de bestandslocatie opgeven van de certificaatauthoriteit
die uw certificaat zal ondertekenen. Dit bestand moet een
X.509-certificaat in PEM-indeling bevatten. …"?
 
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../strongswan-starter.templates:13001
|| msgid ""
|| "Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
|| "as \"AT\" for Austria)."
|| msgstr ""
|| "Geef de tweeletterige code voor het land waarin de server staat (zoals \"AT"
|| "\" voor Oostenrijk)."
> 
> ... (bijvoorbeeld "NL" voor Nederland).
> 	lijkt me wel zo behulpzaam.

Ja, dacht ik ook aan, omdat de Engelse tekst een Oostenrijks voorbeeld
heeft heb ik dit niet gedaan. Maar je hebt me overtuigd, ik heb het
aangepast.
 
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../strongswan-starter.templates:14001
|| msgid ""
|| "Please enter the full name of the state or province the server resides in "
|| "(such as \"Upper Austria\")."
|| msgstr ""
|| "Geef de volledige naam van de staat of provincie waarin de server staat "
|| "(zoals \"Opper-Oostenrijk)."
> 
> ... (bijvoorbeeld Noord-Holland).

Vanuit chauvinisme zou ik voor Utrecht willen kiezen, maar daarbij is
het onderscheid met de stad niet duidelijk.

Omdat het certificaat in een internationale context kan worden
gebruikt twijfel ik over "North Holland" versus "Noord-Holland".
Hoewel de ISO-3166-2:NL-namen [1] wel weer in het Nederlands zijn…

[1]: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:NL

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../strongswan-starter.templates:17001
|| msgid ""
|| "Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
|| "\"security group\")."
|| msgstr ""
|| "Geef op van welke organisatie-eenheid deze server deel uitmaakt (zoals "
|| "\"security group\")."
> 
> ... (bijvoorbeeld "afdeling security").

Hetzelfde dilemma als hierboven. En is "afdeling security" niet een
beetje half-half?

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: