[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://krb5 (14 strings)Package: krb5
Version: 1.9+dfsg-1
Severity: minor
Tags: patch l10n

Origineel had één verbetering: KDC = Key Distribution Center in plaats
van Kerberos Domain Controller. Doorgevoerd.

Verder "instelling" vervangen door "configuratie" in verschillende vormen;
lijkt mij voldoende gangbaar.

Geen deadline voor indienen.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch krb5 po-debconf translation,
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the krb5 package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2008.
# Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5 1.9+dfsg-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-12 15:40-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-22 17:40+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Aanmaken van een Kerberos autoriteitsgebied (realm)"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Dit pakket bevat de administratieve hulpmiddelen die nodig zijn om de "
"Kerberos hoofd-server te draaien."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm. This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"De installatie van dit pakket maakt echter niet automatisch een Kerberos "
"autoriteitsgebied (realm) aan. Dit kan later worden gedaan door het "
"programma \"krb5_newrealm\" uit te voeren."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Lees alstublieft ook het bestand /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC en de "
"administratiehandleiding in pakket krb5-doc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "De Kerberos-V5 administratie-achtergronddienst (kadmind) starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind handelt aanvragen af om principals in de Kerberos database toe te "
"voegen, te wijzigen of te verwijderen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords. With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"Het is vereist voor het programma kpasswd, dat wordt gebruikt voor het "
"wijzigen van wachtwoorden. Gewoonlijk werkt deze achtergronddienst op de "
"hoofd-KDC."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Kerberos KDC configuratie aanmaken met debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/"
"krb5kdc, may be created automatically."
msgstr ""
"De configuratiebestanden van het Kerberos sleuteldistributiecentrum (Key "
"Distribution Center, KDC), in /etc/krb5kdc, kunnen automatisch worden "
"aangemaakt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Standaard zal een sjabloon naar deze map worden gekopieerd, waarin de locale "
"parameters al zijn ingevuld."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Beheerders die reeds infrastructuur hebben om hun Kerberos configuratie te "
"beheren kunnen deze automatische configuratiewijzigingen uitschakelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "Dient de KDC database te worden verwijderd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Standaard zal het wissen (purge) van dit pakket de KDC database in /var/lib/"
"krb5kdc/principal niet verwijderen, aangezien deze database niet kan worden "
"hersteld als deze is verwijderd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Accepteer deze optie indien u de KDC database nu wilt verwijderen, waarbij "
"alle gebruikers en wachtwoorden verloren gaan."

Reply to: