[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://krb5 (14 strings)On Sun, May 22, 2011 at 07:48:00PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> Package: krb5
> Version: 1.9+dfsg-1
> Severity: minor

De aangeraden 'ernst' is wishlist.
http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/README-trans

> Tags: patch l10n
> 
> Origineel had één verbetering: KDC = Key Distribution Center in plaats
> van Kerberos Domain Controller. Doorgevoerd.

Prima, geen opmerkingen op de vertaling.

Ben je ervan bewust dat er nog een eerdere vertaling van jou (door
mij) in het BTS is gezet en nog staat?

http://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/2011/04/msg00063.html
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=624173

Zet deze verbeterde versie straks maar in dezelfde bug om verwarring
te voorkomen.  

> Verder "instelling" vervangen door "configuratie" in verschillende vormen;
> lijkt mij voldoende gangbaar.

Eens, ik hou me aan:
configuration -> configuratie
setting       -> instelling

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: