[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://zope-common (32 strings)|| # Dutch translation of zope-common debconf templates.
|| # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
|| # This file is distributed under the same license as the zope-common package.
|| # Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
|| # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: zope-common_0.5.58\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-zope-developers@lists.alioth.debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2007-07-23 08:07+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-04-12 16:23+0200\n"
|| "Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../templates:2002
|| msgid ""
|| "Zope offers an extensible, modular structure that allows for the easy "
|| "addition of extra components (products) or features. These are provided as "
|| "packages with names that start with a 'zope-' prefix. Each Zope instance "
|| "needs to be restarted to use any new add-on."
|| msgstr ""
|| "Zope biedt een uitbreidbare en modulaire structuur die het mogelijk maakt om "
|| "eenvoudig extra componenten (producten) of functionaliteit toe te voegen. "
|| "Deze worden aangeboden als pakketten waarvan de naam begint met het "
|| "voorvoegsel 'zope-'. Elke Zope-dienst dient te worden herstart om gebruik te "
|| "kunnen maken van nieuwe uitbreidingen."

"instance" vertalen met "dienst": goed gevonden!

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../templates:2002
|| msgid ""
|| "Please choose the default behavior of Zope instances when Zope needs to be "
|| "restarted:"
|| msgstr ""
|| "Gelieve het standaardgedrag van Zope-diensten als Zope moet worden herstart "
|| "te kiezen:"

Tangconstructie. -> Gelieve ... te kiezen als ...

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../templates:3002
|| msgid "Action on old/incomplete zope instance '${instance}':"
|| msgstr "Actie bij verouderde/onvolledige Zope-dienst '${instance}': "

Geen spatie aan einde.

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../templates:3002
|| msgid ""
|| "Choosing 'remove and continue' will remove /var/lib/zope${zver}/instance/"
|| "${instance} and reinstall ${instance}. Existing log files in /var/log/zope"
|| "${zver}/${instance} and configuration files in /etc/zope${zver}/${instance} "
|| "will be preserved."
|| msgstr ""
|| "Het kiezen van 'verwijderen en verdergaan' zal /var/lib/zope${zver}/instance/"
|| "${instance} verwijderen en ${instance} herinstalleren. Bestaande logboek-"
|| "bestanden in /var/log/zope${zver}/${instance} en de configuratiebestanden in "
|| "/etc/zope${zver}/${instance} blijven behouden."

"Logbestanden", denk ik.
Een logboek is een boek waarin je de log bijhoudt.
Een logbestand is een bestand waarin je de log bijhoudt.
Een logboek-bestand is dan dubbelop.

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../templates:4001
|| msgid "Keep data for ${instance} on package purge?"
|| msgstr "Data voor ${instance} behouden bij wissen van het pakket?"

We hebben vroeger afgesproken om "purge" tussen haakjes achter wissen
toe te voegen in de vertaling, omdat in het nederlands het onderscheid
tussen remove en purge niet duidelijk is weer te geven.

-> bij wissen (purge) van het pakket

Mooi is het niet. Ik ben in voor alternatieven.

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #. Type: password
|| #. Description
|| #: ../templates:5001 ../templates:6001
|| msgid ""
|| "This will only be used for instance creation. Please use the following "
|| "command to change the administrative user login name and password at a later "
|| "time:"
|| msgstr ""
|| "Dit wordt enkel gebruikt voor het aanmaken van de dienst. Gebruik het "
|| "volgende commando om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder "
|| " op een later moment te wijzigen:"

Dubbele spatie tussen "beheerder" en "op".

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../templates:10001
|| msgid "Automatically generated user and password for this instance"
|| msgstr "Automatisch generatie van gebruiker en wachtwoord voor deze dienst"

Automatische
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: