[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://zope-common (32 strings)Hallo,

Op- en aanmerkingen worden zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of zope-common debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the zope-common package.
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zope-common_0.5.58\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-zope-developers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-23 08:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-12 16:23+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "configuring"
msgstr "configuratie"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "end"
msgstr "einde"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "manually"
msgstr "handmatig"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Automatic restart of Zope instances:"
msgstr "Automatisch herstarten van Zope-diensten:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Zope offers an extensible, modular structure that allows for the easy "
"addition of extra components (products) or features. These are provided as "
"packages with names that start with a 'zope-' prefix. Each Zope instance "
"needs to be restarted to use any new add-on."
msgstr ""
"Zope biedt een uitbreidbare en modulaire structuur die het mogelijk maakt om "
"eenvoudig extra componenten (producten) of functionaliteit toe te voegen. "
"Deze worden aangeboden als pakketten waarvan de naam begint met het "
"voorvoegsel 'zope-'. Elke Zope-dienst dient te worden herstart om gebruik te "
"kunnen maken van nieuwe uitbreidingen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please choose the default behavior of Zope instances when Zope needs to be "
"restarted:"
msgstr ""
"Gelieve het standaardgedrag van Zope-diensten als Zope moet worden herstart "
"te kiezen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
" - configuring: restart instances after each product configuration;\n"
" - end:     restart instances only once at the end of the whole\n"
"        installation/upgrading process;\n"
" - manually:  no automated restart."
msgstr ""
" - configuratie: herstart de diensten na elke productconfiguratie.\n"
" - einde:    herstart de diensten slechts éénmaal op het einde\n"
"         van het volledige installatie/opwaarderingsproces.\n"
" - handmatig:  geen automatische herstart."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "abort"
msgstr "afbreken"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "remove and continue"
msgstr "verwijderen en verdergaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Action on old/incomplete zope instance '${instance}':"
msgstr "Actie bij verouderde/onvolledige Zope-dienst '${instance}': "

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"An old/incomplete ${instance} instance was found in /var/lib/zope${zver}/"
"instance/${instance}, with no Data.fs file. This installation is either "
"incomplete or incompletely removed."
msgstr ""
"Er is een verouderde/onvolledige dienst ${instance} zonder Data.fs-bestand "
"gevonden in /var/lib/zope${zvar}/instance/${instance}. Deze installatie is "
"onvolledig of onvolledig verwijderd."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Choosing 'abort' will allow you to inspect the state of the instance."
msgstr "Door 'afbreken' te kiezen kunt u de status van de dienst bekijken."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Choosing 'remove and continue' will remove /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance} and reinstall ${instance}. Existing log files in /var/log/zope"
"${zver}/${instance} and configuration files in /etc/zope${zver}/${instance} "
"will be preserved."
msgstr ""
"Het kiezen van 'verwijderen en verdergaan' zal /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance} verwijderen en ${instance} herinstalleren. Bestaande logboek-"
"bestanden in /var/log/zope${zver}/${instance} en de configuratiebestanden in "
"/etc/zope${zver}/${instance} blijven behouden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Keep data for ${instance} on package purge?"
msgstr "Data voor ${instance} behouden bij wissen van het pakket?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Purging the data files of a Zope instance on package purge will result in "
"the loss of all data for that instance. These data files are stored in /var/"
"lib/zope${zver}/instance/${instance}."
msgstr ""
"Het wissen van de databestanden van een Zope-dienst bij het wissen van het "
"pakket resulteert in het verlies van alle data van de Zope-dienst. De "
"databestanden voor deze dienst vindt u in /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Administrative user for '${instance}' Zope instance:"
msgstr "Beheerder van de Zope-dienst '${instance}':"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the login name of the administrative user for the '${instance}' "
"Zope instance. Valid names must start with a letter and only include letters "
"and digits."
msgstr ""
"Gelieve de gebruikersnaam van de beheerder van de Zope-dienst '${instance}' "
"op te geven. Een geldige gebruikersnaam begint met een letter en mag alleen "
"uit letters en cijfers bestaan."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"This will only be used for instance creation. Please use the following "
"command to change the administrative user login name and password at a later "
"time:"
msgstr ""
"Dit wordt enkel gebruikt voor het aanmaken van de dienst. Gebruik het "
"volgende commando om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder "
" op een later moment te wijzigen:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <user> "
"<password>"
msgstr ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <gebruiker> "
"<wachtwoord>"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for the administrative user:"
msgstr "Wachtwoord voor de beheerder:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter a password for the administrative user. The password must not "
"be empty. The password is deleted from the configuration database once the "
"instance is successfully created and cannot be recovered."
msgstr ""
"Gelieve het wachtwoord voor de beheerder op te geven. Dit veld mag niet leeg "
"zijn. Het wachtwoord wordt verwijderd uit de configuratiedatabase zodra de "
"dienst met succes is aangemaakt en kan niet worden hersteld."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Wachtwoord ter bevestiging:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please confirm the administrative user's password."
msgstr "Gelieve het wachwoord van de beheerder bevestigen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "HTTP port for this instance:"
msgstr "HTTP-poort voor deze dienst:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the HTTP port number for the ${instance} instance."
msgstr "Gelieve de HTTP-poort voor de dienst ${instance} op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Other services (e.g. FTP, WebDAV, debug) will be disabled by default. They "
"can be enabled by editing /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf."
msgstr ""
"Andere diensten (zoals FTP, WebDAV en debug) worden standaard uitgeschakeld. "
"Deze kunnen worden geactiveerd door /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf "
"bij te werken."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "TCP port for the ZEO instance:"
msgstr "TCP-poort voor de ZEO-dienst:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please enter the TCP port number for the ${instance} ZEO instance."
msgstr "Gelieve het TCP-poortnummer voor de ZEO-dienst ${instance} op te geven."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Automatically generated user and password for this instance"
msgstr "Automatisch generatie van gebruiker en wachtwoord voor deze dienst"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"No administrative user login name or password were provided for this "
"instance. They have been automatically generated."
msgstr ""
"U hebt geen beheerder of wachtwoord voor deze dienst ingevoerd. Deze zijn "
"automatisch gegenereerd."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "For ${instance} Zope${zver} logins, use the following values:"
msgstr "Gebruik voor het inloggen in ${instance} Zope${zver} de volgende gegevens:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
" - User   : ${user}\n"
" - Password : ${password}"
msgstr ""
" - Gebruikersnaam : ${user}\n"
" - Wachtwoord   : ${password}"

Reply to: