[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://spamprobe (4 strings)Met vriendelijke groet,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of spamprobe debconf templates.
# Copyright (C) 2005-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the spamprobe package.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.n, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: spamprobe 1.4d-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: spamprobe@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-05 14:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-13 11:54+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Upgrading to Berkeley DB 4.8"
msgstr "Opwaardering naar Berkeley DB 4.8"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"As of spamprobe 1.4d-6, the database format changed to Berkeley DB 4.8 and "
"spamprobe is no longer able to modify databases using an older format."
msgstr ""
"Vanaf de uitgave van spamprobe 1.4d-6 is het databankindeling gewijzigd naar "
"Berkeley DB 4.8 en kan spamprobe bestaande databanken van een oudere "
"indeling niet meer wijzigen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Since there is no general way to locate all existing databases, no automatic "
"upgrade is attempted. A manual upgrade path using spamprobe export/import is "
"outlined in the 'DATABASE MAINTENANCE' section of the spamprobe(1) manual "
"page."
msgstr ""
"Aangezien er geen algemene manier is om alle aanwezige databanken te vinden, "
"wordt niet geprobeerd deze automatisch bij te werken. U kunt handmatig "
"bijwerken met de export/import-mogelijkheden van spamprobe, zoals geschetst "
"in het hoofdstuk 'DATABASE MAINTENANCE' van de spamprobe(1) handleiding."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"All spamprobe users on this system should be informed of this change and "
"advised to read the README.Debian file."
msgstr ""
"Alle gebruikers van spamprobe op dit computersysteem dienen op de hoogte "
"te worden gebracht van deze verandering en word aangeraden het bestand "
"README.Debian door te lezen."

Reply to: