[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://zope-common (32 strings)On Wed, Apr 13, 2011 at 10:39:41PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> "instance" vertalen met "dienst": goed gevonden!

Dat is niet mijn verdienste, maar die van de vorige vertaler, Kurt De
Bree. Ik heb wel 'admin-gebruiker' veranderd in 'beheerder'.
 
> || msgid ""
> || "Please choose the default behavior of Zope instances when Zope needs to be "
> || "restarted:"
> || msgstr ""
> || "Gelieve het standaardgedrag van Zope-diensten als Zope moet worden herstart "
> || "te kiezen:"
> 
> Tangconstructie. -> Gelieve ... te kiezen als ...

Aangepast.
 
> || msgid "Action on old/incomplete zope instance '${instance}':"
> || msgstr "Actie bij verouderde/onvolledige Zope-dienst '${instance}': "
> 
> Geen spatie aan einde.
 
Aangepast.

> || msgid ""
> || "Choosing 'remove and continue' will remove /var/lib/zope${zver}/instance/"
> || "${instance} and reinstall ${instance}. Existing log files in /var/log/zope"
> || "${zver}/${instance} and configuration files in /etc/zope${zver}/${instance} "
> || "will be preserved."
> || msgstr ""
> || "Het kiezen van 'verwijderen en verdergaan' zal /var/lib/zope${zver}/instance/"
> || "${instance} verwijderen en ${instance} herinstalleren. Bestaande logboek-"
> || "bestanden in /var/log/zope${zver}/${instance} en de configuratiebestanden in "
> || "/etc/zope${zver}/${instance} blijven behouden."
> 
> "Logbestanden", denk ik.
> Een logboek is een boek waarin je de log bijhoudt.
> Een logbestand is een bestand waarin je de log bijhoudt.
> Een logboek-bestand is dan dubbelop.

Dit heb ik nog proberen op te zoeken in een lijst met
standaardvertalingen. Ik heb hem genoteerd.

> || msgid "Keep data for ${instance} on package purge?"
> || msgstr "Data voor ${instance} behouden bij wissen van het pakket?"
> 
> We hebben vroeger afgesproken om "purge" tussen haakjes achter wissen
> toe te voegen in de vertaling, omdat in het nederlands het onderscheid
> tussen remove en purge niet duidelijk is weer te geven.
> 
> -> bij wissen (purge) van het pakket
> 
> Mooi is het niet. Ik ben in voor alternatieven.

Een alternatief heb ik nog niet (behalve weglaten), dus ik heb er weer
'(purge)' achter gezet.

> || msgid ""
> || "This will only be used for instance creation. Please use the following "
> || "command to change the administrative user login name and password at a later "
> || "time:"
> || msgstr ""
> || "Dit wordt enkel gebruikt voor het aanmaken van de dienst. Gebruik het "
> || "volgende commando om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder "
> || " op een later moment te wijzigen:"
> 
> Dubbele spatie tussen "beheerder" en "op".

Aangepast. Is er een lint-achtig programmo die dit soort fouten op kan
sporen?

> || msgid "Automatically generated user and password for this instance"
> || msgstr "Automatisch generatie van gebruiker en wachtwoord voor deze dienst"
> 
> Automatische

Aangepast.


-- 
Jeroen Schot
schot.a-eskwadraat.nl

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: