[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van de Release notesOn Fri, Feb 04, 2011 at 05:29:27PM +0100, Remco Rijnders wrote:

|| # SOME DESCRIPTIVE TITLE
|| # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
|| # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
|| # Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
|| "POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-02-04 17:18+0100\n"
|| "Last-Translator: Remco Rijnders <remco@webconquest.com>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/moreinfo.dbk:12
|| msgid "Beyond these release notes and the installation guide, further documentation on &debian; is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose goal is to create high-quality documentation for Debian users and developers. Documentation, including the Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, and Debian FAQ are available, and many more. For full details of the existing resources see the <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation website</ulink> and the <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</ulink>"
|| msgstr "Er is verdere documentatie beschikbaar over &debian; dan welke in deze release notes en in de installatiehandleiding staat. Deze documentatie is beschikbaar gemaakt door het Debian Documentatie Project (DDP) welke als taak heeft om hoogwaardige documentatie voor Debian gebruikers en ontwikkelaars te maken. Deze documentatie omvat onder andere het Debian Naslagwerk, de Debian New Maintainers-gids, de Debian FAQ (Vaak Gestelde Vragen), en nog veel andere documentatie. Voor de volledige details van de beschikbare bronnen bezoekt u de <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentatie website</ulink> en de <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</ulink>"

Dubbele spaties verwijderen. Ook elders in de vertaling.

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/moreinfo.dbk:72
|| msgid "We strive to make &debian; a high quality operating system, however that does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. Consistent with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a service to our users, we provide all the information on reported bugs at our own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."
|| msgstr "We streven ernaar om &debian; een zo hoogwaardig mogelijk besturingssysteem te laten zijn; Helaas betekent dit niet dat de geleverde pakketten totaal vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. In lijn met Debian's filosofie over het <quote>open ontwikkelen</quote> en als service voor onze gebruikers is alle informatie met betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons eigen \"Bug Tracking Systeem\" (BTS). Het BTS kan bekeken worden op <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

"; helaas" (geen hoofdletter na puntkomma)

"Debians" (bezittelijke vorm in nederlands is zonder apostrofe.

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/moreinfo.dbk:99
|| msgid "You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. Identifying (and also solving) problems related to the development of the distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain Debian's high quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</ulink> and help developers track them down and fix them. If you have a way with words then you may want to contribute more actively by helping to write <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
|| msgstr "U hoeft geen expert te zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van Debian. Door het helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten voor gebruikers</ulink> levert u ook al een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) van problemen gerelateerd aan de ontwikkelingen op de <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">ontwikkelaar lijsten</ulink> is van grote waarde. Om de hoge kwaliteit van de Debian distributie te waarborgen kunt u geconstateerde <ulink url=\"&url-bts;\">fouten rapporteren</ulink> rapporteren en de ontwikkelaars helpen met het opsporen en verhelpen van deze fouten. Wanneer u handig met woorden om kan gaan en u schriftelijk goed kan uitdrukken dan kunt u overwegen om door middel van het schrijven van <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">documentatie</ulink> of het <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">vertalen</ulink> van bestaande documentatie naar uw eigen taal een bijdrage te leveren."

...<ulink url=\"&url-bts;\">fouten rapporteren</ulink> en de ontwikkelaars...

...handig met woorden om kunt gaan en u schriftelijk goed kunt uitdrukken...

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/moreinfo.dbk:114
|| msgid "If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> details this information. If you have an interest in specific groups then you may find enjoyment in contributing to some of Debian's subprojects which include ports to particular architectures, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> and <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink>."
|| msgstr "Wanneer u wat meer vrije tijd over heeft kunt u wellicht het beheer van een stukje software uit de vrije software verzameling van Debian op zich nemen. In het bijzonder helpt het wanneer men pakketten adopteert die zonder beheerder zijn of wanneer u werkt aan het toevoegen van nieuwe pakketten aan Debian waar mensen om gevraagd hebben. Welke pakketten dit betreft vindt u terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink>. Wanneer uw interesse uitgaat naar specifieke doelgroepen dan kunt u wellicht bijdragen aan een van Debian's subprojecten zoals specifieke computerarchitecturen, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> voor de jeugd en <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink> gericht op de medische wereld."

"Debians" (zonder apostrofe)
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: