[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van de Release notesOn Mon, Jan 31, 2011 at 04:20:26PM +0100, Eric Spreen wrote:
On Mon, 2011-01-31 at 12:56 +0100, Remco Rijnders wrote:
Hoi Eric,

Ik kan vast nog wel een paar uurtjes deze week vrijmaken om een deel te
vertalen. Mail mij maar een deel en dan zal ik er naar kijken.

Groeten,

Remco

Hallo Remco,

Hierbij twee van de acht po-bestanden. Kijk maar even hoever je komt. In
ieder geval hartelijk bedankt!

Eric (en anderen),

Hierbij alvast een van de files terug ter review. De tweede file komt morgenochtend.

Met vriendelijke groet,

Remco
# SOME DESCRIPTIVE TITLE
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-04 17:18+0100\n"
"Last-Translator: Remco Rijnders <remco@webconquest.com>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/moreinfo.dbk:7
msgid "en"
msgstr "nl"

# type: Content of: <chapter><title>
#: en/moreinfo.dbk:8
msgid "More information on &debian;"
msgstr "Verdere informatie over &debian;"

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:10
msgid "Further reading"
msgstr "Om verder te lezen"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:12
msgid "Beyond these release notes and the installation guide, further documentation on &debian; is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose goal is to create high-quality documentation for Debian users and developers. Documentation, including the Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, and Debian FAQ are available, and many more. For full details of the existing resources see the <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation website</ulink> and the <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</ulink>"
msgstr "Er is verdere documentatie beschikbaar over &debian; dan welke in deze release notes en in de installatiehandleiding staat. Deze documentatie is beschikbaar gemaakt door het Debian Documentatie Project (DDP) welke als taak heeft om hoogwaardige documentatie voor Debian gebruikers en ontwikkelaars te maken. Deze documentatie omvat onder andere het Debian Naslagwerk, de Debian New Maintainers-gids, de Debian FAQ (Vaak Gestelde Vragen), en nog veel andere documentatie. Voor de volledige details van de beschikbare bronnen bezoekt u de <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentatie website</ulink> en de <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</ulink>"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:22
msgid "Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/share/doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may include copyright information, Debian specific details and any upstream documentation."
msgstr "Beschikbare documentatie over individuele pakketten is te vinden onder <filename>/usr/share/doc/<replaceable>pakket</replaceable></filename>. Dit kan onder andere informatie met betrekking tot copyright zijn, specifieke Debian details of documentatie van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de software in het pakket."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:30
msgid "Getting help"
msgstr "Hulp krijgen"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:32
msgid "There are many sources of help, advice and support for Debian users, but these should only be considered if research into documentation of the issue has exhausted all sources. This section provides a short introduction into these which may be helpful for new Debian users."
msgstr "Er zijn veel hulpbronnen, advies en ondersteuning beschikbaar voor Debian gebruikers wanneer de beschikbare documentatie geen oplossing heeft kunnen bieden. Deze sectie geeft een korte introductie over deze bronnen welke van nut kunnen zijn voor nieuwe Debian gebruikers."

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:38
msgid "Mailing lists"
msgstr "Mailinglijsten"

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:40
msgid "The mailing lists of most interest to Debian users are the debian-user list (English) and other debian-user-<replaceable>language</replaceable> lists (for other languages). For information on these lists and details of how to subscribe see <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Please check the archives for answers to your question prior to posting and also adhere to standard list etiquette."
msgstr "De mailinglijsten welke voor de meeste Debian gebruikers interessant zijn, zijn de debian-user lijst (in het Engels) en andere debian-user-<replaceable>taal</replaceable> lijsten (voor andere talen). Er is ook een lijst voor ondersteuning in het Nederlands, genaamd debian-user-dutch.  Verdere informatie over deze lijsten en instructies hoe hier lid van te worden vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Controleer voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt of uw vraag al niet eerder beantwoord is door de mailinglijst archieven te raadplegen. Neemt u wanneer u een bericht stuurt ook de gebruikelijk netiquette in acht."

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:50
msgid "Internet Relay Chat"
msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:52
msgid "Debian has an IRC channel dedicated to the support and aid of Debian users located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your favorite IRC client at irc.debian.org and join #debian."
msgstr "Debian heeft een (Engelstalig) IRC-kanaal gewijd aan het ondersteunen en helpen van Debian gebruikers. Dit kanaal bevindt zich op het OFTC IRC-netwerk. Om dit kanaal te bezoeken kunt u met uw favoriete IRC programma verbinding maken met irc.debian.org en kanaal #debian betreden (/join #debian)."

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:57
msgid "Please follow the channel guidelines, respecting other users fully. The guidelines are available at the <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr "Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen voor het kanaal en gedraagt u zich respectvol naar anderen toe. De richtlijnen zijn beschikbaar op de <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:62
msgid "For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;\">website</ulink>."
msgstr "Verdere informatie over OFTC vindt u op hun <ulink url=\"&url-irc-host;\">website</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:70
msgid "Reporting bugs"
msgstr "Fouten rapporteren"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:72
msgid "We strive to make &debian; a high quality operating system, however that does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. Consistent with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a service to our users, we provide all the information on reported bugs at our own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."
msgstr "We streven ernaar om &debian; een zo hoogwaardig mogelijk besturingssysteem te laten zijn; Helaas betekent dit niet dat de geleverde pakketten totaal vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. In lijn met Debian's filosofie over het <quote>open ontwikkelen</quote> en als service voor onze gebruikers is alle informatie met betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons eigen \"Bug Tracking Systeem\" (BTS). Het BTS kan bekeken worden op <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:80
msgid "If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part of it, please report it so that it can be properly fixed for future releases. Reporting bugs requires a valid email address. We ask for this so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters should additional information be needed."
msgstr "Wanneer u onverhoopt een bug (fout) vindt in de distributie of in een van de meegeleverde pakketten die daar onderdeel van uit maken, rapporteert u dit dan alstublieft zodat het in een toekomstige versie gecorrigeerd kan worden. Voor het rapporteren van een bug is in een geldig en bestaand e-mailadres vereist. Deze informatie is nodig om bugs goed te kunnen volgen en zodat onze ontwikkelaars met u in contact kunnen komen wanneer verdere informatie over de bug benodigd is."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:87
msgid "You can submit a bug report using the program <command>reportbug</command> or manually using email. You can read more about the Bug Tracking System and how to use it by reading the reference documentation (available at <filename>/usr/share/doc/debian</filename> if you have <systemitem role=\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
msgstr "U kunt een bug-rapport indien met behulp van het programma <command>reportbug</command> of handmatig door middel van het sturen van een e-mail. U kunt meer lezen over het het \"Bug Tracking Systeem\" en hoe dit te gebruiken door de documentatie te lezen (beschikbaar onder <filename>/usr/share/doc/debian</filename> wanneer u <systemitem role=\"package\">doc-debian</systemitem> geïnstalleerd heeft) of online op het <ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking Systeem</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:97
msgid "Contributing to Debian"
msgstr "Bijdragen aan Debian"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:99
msgid "You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. Identifying (and also solving) problems related to the development of the distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain Debian's high quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</ulink> and help developers track them down and fix them. If you have a way with words then you may want to contribute more actively by helping to write <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
msgstr "U hoeft geen expert te zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van Debian. Door het helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten voor gebruikers</ulink> levert u ook al een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) van problemen gerelateerd aan de ontwikkelingen op de <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">ontwikkelaar lijsten</ulink> is van grote waarde. Om de hoge kwaliteit van de Debian distributie te waarborgen kunt u geconstateerde <ulink url=\"&url-bts;\">fouten rapporteren</ulink> rapporteren en de ontwikkelaars helpen met het opsporen en verhelpen van deze fouten. Wanneer u handig met woorden om kan gaan en u schriftelijk goed kan uitdrukken dan kunt u overwegen om door middel van het schrijven van <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">documentatie</ulink> of het <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">vertalen</ulink> van bestaande documentatie naar uw eigen taal een bijdrage te leveren."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:114
msgid "If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> details this information. If you have an interest in specific groups then you may find enjoyment in contributing to some of Debian's subprojects which include ports to particular architectures, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> and <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink>."
msgstr "Wanneer u wat meer vrije tijd over heeft kunt u wellicht het beheer van een stukje software uit de vrije software verzameling van Debian op zich nemen. In het bijzonder helpt het wanneer men pakketten adopteert die zonder beheerder zijn of wanneer u werkt aan het toevoegen van nieuwe pakketten aan Debian waar mensen om gevraagd hebben. Welke pakketten dit betreft vindt u terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink>. Wanneer uw interesse uitgaat naar specifieke doelgroepen dan kunt u wellicht bijdragen aan een van Debian's subprojecten zoals specifieke computerarchitecturen, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> voor de jeugd en <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink> gericht op de medische wereld."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:125
msgid "In any case, if you are working in the free software community in any way, as a user, programmer, writer or translator you are already helping the free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
msgstr "Hoe dan ook, als u al aktief bent binnen de vrije software gemeenschap, in welke vorm dan ook, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan helpt u de vrije software gemeenschap al! Bijdragen aan deze gemeenschap is bevredigend en leuk, en naast de gelegenheid om met nieuwe mensen in contact te komen geeft het u ook dat warme en blije gevoel van voldoening van binnen."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: