[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://foomatic-filtersOn Sat, 2010-12-04 at 19:24 +0100, Paul Gevers wrote:
> >> Het Engelse origineel heeft het laatste stuk later vervallen. Ik zou wan
> >> de laatste zin maken: "Als u echter printproblemen hebt, zou u deze
> >> optie moeten inschakelen."
> > 
> > Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld... Het deel van de bugrapporten
> > staat toch in de msgid?
> 
> Hmm, geloof dat ik deze week niet mijn beste momenten heb.

Haha, het ligt aan het weer ;) Als er verder geen bezwaren zijn, dan
stuur ik hem naar het BTS.

Eric

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: