[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://foomatic-filters>> Het Engelse origineel heeft het laatste stuk later vervallen. Ik zou wan
>> de laatste zin maken: "Als u echter printproblemen hebt, zou u deze
>> optie moeten inschakelen."
> 
> Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld... Het deel van de bugrapporten
> staat toch in de msgid?

Hmm, geloof dat ik deze week niet mijn beste momenten heb.

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: