[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://foomatic-filtersIn het algemeen:
s/jobs/opdrachten/

Ik zou "you should" niet vertalen met "u zou moeten". Ik vind "U dient"
mooier, en "U zal moeten" is ook al beter vind ik.


> # This is an unofficial translation

Is dit nodig?

> msgid ""
> "This option is a potential security issue and should not be used in "
> "production. However, if you are having trouble printing, you should >
enable "
> "it and include the log file in bug reports."
> msgstr "Deze optie is een potentieel veiligheidsrisico: gebruik het
> niet in een productie-omgeving. Hoewel, als u printploblemen hebt,
> zou u deze optie in moeten schakelen en het logbestand invoegen in
> bugrapporten."

Het Engelse origineel heeft het laatste stuk later vervallen. Ik zou wan
de laatste zin maken: "Als u echter printproblemen hebt, zou u deze
optie moeten inschakelen."

> "enscript (in that order) each time the filter script is executed."
> msgstr "Als u 'Automagisch' selecteert, dan zal Foomatic elke keer
> dat het filterscript wordt uigevoerd zoeken naar één van a2ps, mpage
> of enscript (in die volgorde)."

s/uigevoerd/uitgevoerd/

> msgstr ""
> "Deze instelling wordt genegeerd wanneer 'foomatic-filters' wordt
> gebruikt "
> "met CUPS; dan wordt altijd het programma texttops uit het pakket
> cups "
> "gebruikt om jobs, die doorgegeven zijn als platte tekst, te
> converteren naar "
> "PostScript om naar raster-apparaten te printen."

Ik zou deze zin minimaal in tweeën hakken.

> msgstr "Foomatic vereist normaal een printspooler (zoals CUPS of
> LPRng) om met de printer te communiceren en om printjobs te beheren.
> Als u geen printspooler heeft geïnstalleerd, dan kunt u de 'direct'-
> backend gebruiken, maar dat is enkel aangeraden voor een-gebruiker-
> systemen."

s/een-/één-/

> msgstr "Het installatieproces heeft misschien reeds de correcte
> spooler gedetecteerd; echter, als dit de eerste installatie van het
> systeem is, of u hebt meer dan één spooler geïnstalleerd, dan is de
> gedetecteerde spooler misschien niet correct."

s/; echter/. Echter

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: