[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://foomatic-filtersOn Sat, 2010-12-04 at 18:00 +0100, Paul Gevers wrote:
> > # This is an unofficial translation
> 
> Is dit nodig?

Dit stond in het originele po-bestand. Ik heb geen idee of er een
copyright-beperking rust op deze bestanden (i.e. of een vertaling
eigenlijk door de makers van foomatic goedgekeurd zou moeten worden...)

> > msgid ""
> > "This option is a potential security issue and should not be used in "
> > "production. However, if you are having trouble printing, you should >
> enable "
> > "it and include the log file in bug reports."
> > msgstr "Deze optie is een potentieel veiligheidsrisico: gebruik het
> > niet in een productie-omgeving. Hoewel, als u printploblemen hebt,
> > zou u deze optie in moeten schakelen en het logbestand invoegen in
> > bugrapporten."
> 
> Het Engelse origineel heeft het laatste stuk later vervallen. Ik zou wan
> de laatste zin maken: "Als u echter printproblemen hebt, zou u deze
> optie moeten inschakelen."

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld... Het deel van de bugrapporten
staat toch in de msgid?

De rest van de wijzigingen heb ik doorgevoerd.

Groeten,
Eric
# translation of foomatic-filters_3.0.2-20060712-3_template to debian-l10n-dutch
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2004.
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
#
# This is an unofficial translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: foomatic-filters_3.0.2-20061031-1_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: foomatic-filters@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 18:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-04 19:40+0100\n"
"Last-Translator: Eric Spreen <erispre@gmail.com>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid "Foomatic Printer Filter Configuration"
msgstr "Foomatic Printer filter-instellingen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid "Enable logging debug output into a logfile (INSECURE)?"
msgid "Enable logging debug output into a log file (INSECURE)?"
msgstr "Wilt u de debuguitvoer bijhouden in een logbestand (ONVEILIG)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid "The logfile will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgid ""
"If you choose this option, the log file will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgstr "Indien u hiervoor kiest, zal het logbestand /tmp/foomatic-rip.log worden genoemd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid ""
#| "WARNING: This logfile is a security hole; do not use in production. "
#| "However, if you are having trouble printing, you should enable this "
#| "option and include this logfile in any bug reports."
msgid ""
"This option is a potential security issue and should not be used in "
"production. However, if you are having trouble printing, you should enable "
"it and include the log file in bug reports."
msgstr "Deze optie is een potentieel veiligheidsrisico: gebruik het niet in een productie-omgeving. Hoewel, als u printploblemen hebt, zou u deze optie in moeten schakelen en het logbestand invoegen in bugrapporten."

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Automagic"
msgstr "Automagisch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Custom"
msgstr "Aangepast"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid "Command for converting text files to PostScript:"
msgstr "Commando om tekstbestanden te converteren naar PostScript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
#| msgid ""
#| "If you select ``Automagic'', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, "
#| "and enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgid ""
"If you select 'Automagic', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, and "
"enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgstr "Als u 'Automagisch' selecteert, dan zal Foomatic elke keer dat het filterscript wordt uitgevoerd zoeken naar één van a2ps, mpage of enscript (in die volgorde)."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"Please make sure that the selected command is actually available; otherwise "
"print jobs may get lost."
msgstr "Zorg ervoor dat het geselecteerde commando beschikbaar is; anders kunnen er printopdrachten verloren gaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"This setting is ignored when foomatic-filters is used with CUPS; instead, "
"the texttops program included in the cups package is always used to convert "
"jobs submitted as plain text to PostScript for printing to raster devices."
msgstr "Deze instelling wordt genegeerd wanneer 'foomatic-filters' wordt gebruikt met CUPS. Dan wordt altijd het programma texttops uit het pakket cups gebruikt. Deze converteert opdrachten, die doorgegeven zijn als platte tekst, naar PostScript om naar raster-apparaten te printen."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid "Command to convert standard input to PostScript:"
msgstr "Commando om standaardinvoer te converteren naar PostScript:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
#| msgid ""
#| "This should be the full command line of a command that converts text from "
#| "standard input to PostScript on standard output."
msgid ""
"Please enter the full command line of a command that converts text from "
"standard input to PostScript on standard output."
msgstr "Voer de volledige commandolijn in van een commando dat tekst van standaardinvoer converteert naar PostScript op standaarduitvoer."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please note that entering an invalid command line here may result in lost "
"print jobs."
msgstr "Merk op dat het ingeven van een ongeldige commandolijn kan resulteren in verloren printopdrachten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid "Enable PostScript accounting for CUPS?"
msgstr "PostScript-boekhouding activeren voor CUPS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
#| msgid ""
#| "Insert PostScript code for accounting into each print job. This "
#| "currently only works with CUPS."
msgid ""
"You should choose this option if you want to insert PostScript code for "
"accounting into each print job. This is currently only useful with CUPS."
msgstr "U dient deze optie te kiezen als u PostScript-code wilt invoegen voor boekhouding in elke printjob. Dit werkt momenteel enkel met CUPS."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Printer spooler backend for Foomatic:"
msgstr "Printspooler backend voor Foomatic"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
#| msgid ""
#| "Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to "
#| "handle communication with the printer and manage print jobs. If you "
#| "don't have a spooler installed, you can use the \"direct\" backend, but "
#| "this is only recommended for single-user systems."
msgid ""
"Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to handle "
"communication with the printer and manage print jobs. If no spooler is "
"installed, you can use the 'direct' backend, but this is only recommended "
"for single-user systems."
msgstr "Foomatic vereist normaal een printspooler (zoals CUPS of LPRng) om met de printer te communiceren en om printopdrachten te beheren. Als u geen printspooler heeft geïnstalleerd, dan kunt u de 'direct'-backend gebruiken, maar dat is enkel aangeraden voor één-gebruiker-systemen."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
#| msgid ""
#| "The installation process may have already detected the correct spooler; "
#| "however, if this is the first time you are installing Debian, or you "
#| "somehow have more than one spooler installed on your system, the detected "
#| "spooler may be incorrect."
msgid ""
"The installation process may have already detected the correct spooler; "
"however, if this is the initial installation of this system, or if more than "
"one spooler is installed, the detected spooler may be incorrect."
msgstr "Het installatieproces heeft misschien reeds de correcte spooler gedetecteerd. Echter, als dit de eerste installatie van het systeem is, of u hebt meer dan één spooler geïnstalleerd, dan is de gedetecteerde spooler misschien niet correct."

#~| msgid ""
#~| "Note: When used with generic PostScript printers (and under certain "
#~| "conditions with other printers also) this causes an extra page to be "
#~| "printed after each job, so this is off by default."
#~ msgid ""
#~ "When used with generic PostScript printers (and under certain conditions "
#~ "with other printers) this causes an extra page to be printed after each "
#~ "job."
#~ msgstr ""
#~ "Let op: wanneer dit wordt gebruikt met algemene PostScript-printers (en "
#~ "onder bepaalde omstandigheden ook met andere printers), veroorzaakt dit "
#~ "een extra te printen pagina na elke job, dus standaard staat dit uit."

#~ msgid "Ghostscript interpreter to be used by Foomatic:"
#~ msgstr "Ghostscript-vertolker te gebruiken door Foomatic:"

#~| msgid ""
#~| "For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
#~| "PostScript to your printer's command language using the free Ghostscript "
#~| "interpreter."
#~ msgid ""
#~ "For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
#~ "PostScript to the printer's command language using the free Ghostscript "
#~ "interpreter."
#~ msgstr ""
#~ "Voor niet-PostScript-printers worden printjobs gewoonlijk vertaald van "
#~ "PostScript naar de commandotaal van uw printer gebruikmakend van de vrije "
#~ "Ghostscript-vertolker."

#~ msgid ""
#~ "There are a number of different versions of the Ghostscript interpreter "
#~ "available. Normally, Foomatic will use the default version (configured by "
#~ "the 'gs' alternative, which can be changed with 'update-alternatives --"
#~ "config gs'). However, you may want to use a different Ghostscript for "
#~ "screen display than for printing; 'gs-esp' is usually a good choice for "
#~ "printing."
#~ msgstr ""
#~ "Er zijn een aantal verschillende versies van de Ghostscript-vertolker "
#~ "aanwezig op Debian-systemen. Normaal zal Foomatic de standaardversie "
#~ "gebruiken (geconfigureerd door het `gs'-alternatief, dat kan worden "
#~ "gewijzigd door 'update-alternatives --config gs'). Hoewel het kan dat u "
#~ "een andere Ghostscript voor schermweergave wilt gebruiken dan voor het "
#~ "printen, is 'gs-esp' normaal een goede keuze voor printen.(U moet de "
#~ "'Aangepast'-optie gebruiken als u een lokaal geïnstalleerde Ghostscript-"
#~ "vertolker heeft.)"

#~ msgid "Custom Ghostscript interpreter path:"
#~ msgstr "Pad van de andere Ghostscript-vertolker:"

#~ msgid "If in doubt, you should simply accept the default option (gs)."
#~ msgstr ""
#~ "In geval van twijfel, dient u gewoon de standaardoptie (gs) te aanvaarden."

#~ msgid ""
#~ "You should enter the full path to your preferred Ghostscript interpreter; "
#~ "e.g. `/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs'."
#~ msgstr ""
#~ "U moet het volledige pad naar uw geprefereerde Ghostscript-vertolker "
#~ "ingeven; v.b. `/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs'."
# translation of foomatic-filters_3.0.2-20060712-3_template to debian-l10n-dutch
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2004.
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
#
# This is an unofficial translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: foomatic-filters_3.0.2-20061031-1_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: foomatic-filters@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 18:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-01 22:32+0100\n"
"Last-Translator: Eric Spreen <erispre@gmail.com>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid "Foomatic Printer Filter Configuration"
msgstr "Foomatic Printer filter-instellingen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid "Enable logging debug output into a logfile (INSECURE)?"
msgid "Enable logging debug output into a log file (INSECURE)?"
msgstr "Wilt u de debuguitvoer bijhouden in een logbestand (ONVEILIG)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid "The logfile will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgid ""
"If you choose this option, the log file will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgstr "Indien u hiervoor kiest, zal het logbestand /tmp/foomatic-rip.log worden genoemd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
#| msgid ""
#| "WARNING: This logfile is a security hole; do not use in production. "
#| "However, if you are having trouble printing, you should enable this "
#| "option and include this logfile in any bug reports."
msgid ""
"This option is a potential security issue and should not be used in "
"production. However, if you are having trouble printing, you should enable "
"it and include the log file in bug reports."
msgstr "Deze optie is een potentieel veiligheidsrisico: gebruik het niet in een productie-omgeving. Hoewel, als u printploblemen hebt, zou u deze optie in moeten schakelen en het logbestand invoegen in bugrapporten."

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Automagic"
msgstr "Automagisch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Custom"
msgstr "Aangepast"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid "Command for converting text files to PostScript:"
msgstr "Commando om tekstbestanden te converteren naar PostScript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
#| msgid ""
#| "If you select ``Automagic'', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, "
#| "and enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgid ""
"If you select 'Automagic', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, and "
"enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgstr "Als u 'Automagisch' selecteert, dan zal Foomatic elke keer dat het filterscript wordt uigevoerd zoeken naar één van a2ps, mpage of enscript (in die volgorde)."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"Please make sure that the selected command is actually available; otherwise "
"print jobs may get lost."
msgstr ""
"Zorg ervoor dat het geselecteerde commando beschikbaar is; anders kunnen er "
"printjobs verloren gaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"This setting is ignored when foomatic-filters is used with CUPS; instead, "
"the texttops program included in the cups package is always used to convert "
"jobs submitted as plain text to PostScript for printing to raster devices."
msgstr ""
"Deze instelling wordt genegeerd wanneer 'foomatic-filters' wordt gebruikt "
"met CUPS; dan wordt altijd het programma texttops uit het pakket cups "
"gebruikt om jobs, die doorgegeven zijn als platte tekst, te converteren naar "
"PostScript om naar raster-apparaten te printen."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid "Command to convert standard input to PostScript:"
msgstr "Commando om standaardinvoer te converteren naar PostScript:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
#| msgid ""
#| "This should be the full command line of a command that converts text from "
#| "standard input to PostScript on standard output."
msgid ""
"Please enter the full command line of a command that converts text from "
"standard input to PostScript on standard output."
msgstr "Voer de volledige commandolijn in van een commando dat tekst van standaardinvoer converteert naar PostScript op standaarduitvoer."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please note that entering an invalid command line here may result in lost "
"print jobs."
msgstr ""
"Merk op dat het ingeven van een ongeldige commandolijn kan resulteren in "
"verloren printjobs."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid "Enable PostScript accounting for CUPS?"
msgstr "PostScript-boekhouding activeren voor CUPS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
#| msgid ""
#| "Insert PostScript code for accounting into each print job. This "
#| "currently only works with CUPS."
msgid ""
"You should choose this option if you want to insert PostScript code for "
"accounting into each print job. This is currently only useful with CUPS."
msgstr "U zou voor deze optie moeten kiezen als u PostScript-code wilt invoegen voor boekhouding in elke printjob. Dit werkt momenteel enkel met CUPS."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Printer spooler backend for Foomatic:"
msgstr "Printspooler backend voor Foomatic"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
#| msgid ""
#| "Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to "
#| "handle communication with the printer and manage print jobs. If you "
#| "don't have a spooler installed, you can use the \"direct\" backend, but "
#| "this is only recommended for single-user systems."
msgid ""
"Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to handle "
"communication with the printer and manage print jobs. If no spooler is "
"installed, you can use the 'direct' backend, but this is only recommended "
"for single-user systems."
msgstr "Foomatic vereist normaal een printspooler (zoals CUPS of LPRng) om met de printer te communiceren en om printjobs te beheren. Als u geen printspooler heeft geïnstalleerd, dan kunt u de 'direct'-backend gebruiken, maar dat is enkel aangeraden voor een-gebruiker-systemen."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
#| msgid ""
#| "The installation process may have already detected the correct spooler; "
#| "however, if this is the first time you are installing Debian, or you "
#| "somehow have more than one spooler installed on your system, the detected "
#| "spooler may be incorrect."
msgid ""
"The installation process may have already detected the correct spooler; "
"however, if this is the initial installation of this system, or if more than "
"one spooler is installed, the detected spooler may be incorrect."
msgstr "Het installatieproces heeft misschien reeds de correcte spooler gedetecteerd; echter, als dit de eerste installatie van het systeem is, of u hebt meer dan één spooler geïnstalleerd, dan is de gedetecteerde spooler misschien niet correct."

#~| msgid ""
#~| "Note: When used with generic PostScript printers (and under certain "
#~| "conditions with other printers also) this causes an extra page to be "
#~| "printed after each job, so this is off by default."
#~ msgid ""
#~ "When used with generic PostScript printers (and under certain conditions "
#~ "with other printers) this causes an extra page to be printed after each "
#~ "job."
#~ msgstr ""
#~ "Let op: wanneer dit wordt gebruikt met algemene PostScript-printers (en "
#~ "onder bepaalde omstandigheden ook met andere printers), veroorzaakt dit "
#~ "een extra te printen pagina na elke job, dus standaard staat dit uit."

#~ msgid "Ghostscript interpreter to be used by Foomatic:"
#~ msgstr "Ghostscript-vertolker te gebruiken door Foomatic:"

#~| msgid ""
#~| "For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
#~| "PostScript to your printer's command language using the free Ghostscript "
#~| "interpreter."
#~ msgid ""
#~ "For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
#~ "PostScript to the printer's command language using the free Ghostscript "
#~ "interpreter."
#~ msgstr ""
#~ "Voor niet-PostScript-printers worden printjobs gewoonlijk vertaald van "
#~ "PostScript naar de commandotaal van uw printer gebruikmakend van de vrije "
#~ "Ghostscript-vertolker."

#~ msgid ""
#~ "There are a number of different versions of the Ghostscript interpreter "
#~ "available. Normally, Foomatic will use the default version (configured by "
#~ "the 'gs' alternative, which can be changed with 'update-alternatives --"
#~ "config gs'). However, you may want to use a different Ghostscript for "
#~ "screen display than for printing; 'gs-esp' is usually a good choice for "
#~ "printing."
#~ msgstr ""
#~ "Er zijn een aantal verschillende versies van de Ghostscript-vertolker "
#~ "aanwezig op Debian-systemen. Normaal zal Foomatic de standaardversie "
#~ "gebruiken (geconfigureerd door het `gs'-alternatief, dat kan worden "
#~ "gewijzigd door 'update-alternatives --config gs'). Hoewel het kan dat u "
#~ "een andere Ghostscript voor schermweergave wilt gebruiken dan voor het "
#~ "printen, is 'gs-esp' normaal een goede keuze voor printen.(U moet de "
#~ "'Aangepast'-optie gebruiken als u een lokaal geïnstalleerde Ghostscript-"
#~ "vertolker heeft.)"

#~ msgid "Custom Ghostscript interpreter path:"
#~ msgstr "Pad van de andere Ghostscript-vertolker:"

#~ msgid "If in doubt, you should simply accept the default option (gs)."
#~ msgstr ""
#~ "In geval van twijfel, dient u gewoon de standaardoptie (gs) te aanvaarden."

#~ msgid ""
#~ "You should enter the full path to your preferred Ghostscript interpreter; "
#~ "e.g. `/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs'."
#~ msgstr ""
#~ "U moet het volledige pad naar uw geprefereerde Ghostscript-vertolker "
#~ "ingeven; v.b. `/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs'."
26c26
< "PO-Revision-Date: 2010-12-01 22:32+0100\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2010-12-04 19:40+0100\n"
97c97
< msgstr "Als u 'Automagisch' selecteert, dan zal Foomatic elke keer dat het filterscript wordt uigevoerd zoeken naar één van a2ps, mpage of enscript (in die volgorde)."
---
> msgstr "Als u 'Automagisch' selecteert, dan zal Foomatic elke keer dat het filterscript wordt uitgevoerd zoeken naar één van a2ps, mpage of enscript (in die volgorde)."
105,107c105
< msgstr ""
< "Zorg ervoor dat het geselecteerde commando beschikbaar is; anders kunnen er "
< "printjobs verloren gaan."
---
> msgstr "Zorg ervoor dat het geselecteerde commando beschikbaar is; anders kunnen er printopdrachten verloren gaan."
116,120c114
< msgstr ""
< "Deze instelling wordt genegeerd wanneer 'foomatic-filters' wordt gebruikt "
< "met CUPS; dan wordt altijd het programma texttops uit het pakket cups "
< "gebruikt om jobs, die doorgegeven zijn als platte tekst, te converteren naar "
< "PostScript om naar raster-apparaten te printen."
---
> msgstr "Deze instelling wordt genegeerd wanneer 'foomatic-filters' wordt gebruikt met CUPS. Dan wordt altijd het programma texttops uit het pakket cups gebruikt. Deze converteert opdrachten, die doorgegeven zijn als platte tekst, naar PostScript om naar raster-apparaten te printen."
145,147c139
< msgstr ""
< "Merk op dat het ingeven van een ongeldige commandolijn kan resulteren in "
< "verloren printjobs."
---
> msgstr "Merk op dat het ingeven van een ongeldige commandolijn kan resulteren in verloren printopdrachten."
164c156
< msgstr "U zou voor deze optie moeten kiezen als u PostScript-code wilt invoegen voor boekhouding in elke printjob. Dit werkt momenteel enkel met CUPS."
---
> msgstr "U dient deze optie te kiezen als u PostScript-code wilt invoegen voor boekhouding in elke printjob. Dit werkt momenteel enkel met CUPS."
185c177
< msgstr "Foomatic vereist normaal een printspooler (zoals CUPS of LPRng) om met de printer te communiceren en om printjobs te beheren. Als u geen printspooler heeft geïnstalleerd, dan kunt u de 'direct'-backend gebruiken, maar dat is enkel aangeraden voor een-gebruiker-systemen."
---
> msgstr "Foomatic vereist normaal een printspooler (zoals CUPS of LPRng) om met de printer te communiceren en om printopdrachten te beheren. Als u geen printspooler heeft geïnstalleerd, dan kunt u de 'direct'-backend gebruiken, maar dat is enkel aangeraden voor één-gebruiker-systemen."
199c191
< msgstr "Het installatieproces heeft misschien reeds de correcte spooler gedetecteerd; echter, als dit de eerste installatie van het systeem is, of u hebt meer dan één spooler geïnstalleerd, dan is de gedetecteerde spooler misschien niet correct."
---
> msgstr "Het installatieproces heeft misschien reeds de correcte spooler gedetecteerd. Echter, als dit de eerste installatie van het systeem is, of u hebt meer dan één spooler geïnstalleerd, dan is de gedetecteerde spooler misschien niet correct."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: