[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba (3 strings)On Mon, Nov 01, 2010 at 10:06:03PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> On Sun, Oct 31, 2010 at 04:36:26AM +0100, Remco Rijnders wrote:
> 
> ||  Vooral de vertaling van
> [knip]
> ||  vond ik erg lastig. Is de vertaling te begrijpen?
> 
> Geen probleem.

Merci :-)

> ||  msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions
> that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to
> configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf
> contains an \"include\" line or an option that spans multiple lines,
> which could confuse the automated configuration process and require you
> to edit your smb.conf by hand to get it working again."
> ||  msgstr "De resterende Samba-configuratievragen hebben betrekking op
> parameters in /etc/samba/smb.conf, het configuratiebestand dat gebruikt
> wordt voor de Samba programma's (nmbd en smbd). Uw huidige smb.conf
> bevat een 'include'-regel of een optie die meerdere regels beslaat, het
> kan zijn dat dit het automatische configuratieproces in verwarring
> brengt. In dat geval dient u uw smb.conf handmatig aan te passen om
> samba terug werkend te krijgen."
> 
> s/beslaat,/beslaat:/ s/in verwarring brent/verstoort/

Vincent,

Dank je voor je feedback. Ik heb deze verwerkt en de aanpassingen
ingestuurd. Een aantal van je opmerkingen heeft betrekking op de bestaande
vertalingen maar ik denk dat de tekst er wel duidelijker van wordt en ik
heb ze dus overgenomen zodat de tekst duidelijker en natuurlijker
overkomt. In de toekomst zal ik zelf ook iets kritischer naar de
ongewijzigde strings kijken.

Ben je het ermee eens dat het belangrijker is om de betekenis van de
brontekst goed over te brengen in plaats van te pogen zo dicht mogelijk
bij de Engelse tekst te blijven en een letterlijke vertaling te maken?

Dank,

Remco

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: