[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/vendorsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/vendors
In directory alioth:/tmp/cvs-serv32281/CD/vendors

Modified Files:
	info.wml 
Log Message:
Dutch translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/vendors/info.wml	2008/01/08 16:56:11	1.10
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/vendors/info.wml	2009/07/13 09:16:44	1.11
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Informatie voor CD-verkopers"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.12" 
+#use wml::debian::translation-check translation="1.14" 
 
-# Last Translation Update by $Author: kreutzm $
-# Last Translation Update at $Date: 2008/01/08 16:56:11 $
+# Last Translation Update by $Author: fjp $
+# Last Translation Update at $Date: 2009/07/13 09:16:44 $
 
 <p>Als u CD's wilt verkopen die Debian bevatten, dan zijn de belangrijkste 
 punten waar u moet op letten de volgende:</p>
@@ -55,17 +55,38 @@
 verleden problemen geweest met verkopers die aangepaste CD's verkochten die
 niet voldeden aan de standaarden van Debian. Het is om deze reden dat de 
 term <q>Officiële Debian-CD</q> gereserveerd is voor diegene die CD's verkopen,
-gemaakt van de Officiële Debian-CD-Beelden.</li>
+vervaardigd op basis van images van de Officiële Debian CDs.</li>
 </ul>
 
+<h2>Vereisten voor toevoeging aan het overzicht van verkopers</h2>
+
 <p>Als u toegevoegd wenst te worden aan de lijst op de pagina met verkopers
-van Debian, vul dan het <a href="adding-form">betreffende formulier</a> in.</p>
+van Debian, vul dan het <a href="adding-form">betreffende formulier</a> in.
+Uw aanmelding zal uitsluitend gehonoreerd worden als aan de volgende
+vereisten wordt voldaan:</p>
+
+<ul>
 
-<p><strong>Per bedrijf is slechts &eacute;&eacute;n vermelding in de lijst
+<li><strong>Per bedrijf is slechts &eacute;&eacute;n vermelding in de lijst
 toegestaan!</strong> Als uw bedrijf meerdere webwinkels voert onder
 verschillende domeinen, mag er daarvan slechts &eacute;&eacute;n worden
 aangemeld. Pogingen om meer dan &eacute;&eacute;n winkel aan te melden zal
 resulteren in de <em>permanente</em> verwijdering van <em>al</em> uw
 winkels. Reden hiervoor is dat u in dat gevel in onze ogen probeert ons en
 onze gebruikers te misleiden. Beperk u daarom a.u.b. tot een enkele
-vermelding!</p>
+vermelding!</li>
+
+<li>Uw website dient exact aan te geven welke versie van Debian wordt
+aangeboden, en voor welke platforms (architecturen).</li>
+
+<li>The website dient ten minste de huidige <q>stable</q> Debian release
+aan te bieden (of een nieuwere release zoals testing/unstable).</li>
+
+<li>Daarbij dient uw website de prijs van de disks en eventuele verzendkosten
+te vermelden.</li>
+
+<li>Tenslotte dient de website informatie te bevatten hoe contact met u kan
+worden opgenomen, zowel electronisch (e-mailadres of e-mailformulier) als
+off-line (postadres).</li>
+
+</ul>


Reply to: