[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] triggerOn Monday 05 May 2008, Frans Pop wrote:
> Hoi Bart,
>
> On Monday 05 May 2008, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > bij de nieuwe vertalingen van dpkg/dselect/apt zijn een boel nieuwe
> > strings i.v.m. de nieuwe trigger functionaliteit.
> >
> > Had niet direct een goede vertaling voor trigger dus heb dit momenteel
> > onvertaald gelaten, iemand een goed idee?
>
> Heb hetzelfde probleem voor aptitude en was tot dezelfde conclusie
> gekomen.
>
> Eén probleem is dat trigger zowel als zelfstandig naamwoord en als
> werkwoord gebruikt wordt; het is erg lastig om daarvoor één woord in nl
> te vinden.
>
> Daarnaast is "trigger" volgens mij wel redelijk ingeburgerd. Ik weet
> zeker dat ik een zin als "Hoe wordt zoiets getriggerd" wel eens heb
> gezien.

heh, http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=trigger
't staat verdorie in de vandale
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: