[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] triggerHoi Bart,

On Monday 05 May 2008, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> bij de nieuwe vertalingen van dpkg/dselect/apt zijn een boel nieuwe
> strings i.v.m. de nieuwe trigger functionaliteit.
>
> Had niet direct een goede vertaling voor trigger dus heb dit momenteel
> onvertaald gelaten, iemand een goed idee?

Heb hetzelfde probleem voor aptitude en was tot dezelfde conclusie gekomen.

Eén probleem is dat trigger zowel als zelfstandig naamwoord en als werkwoord 
gebruikt wordt; het is erg lastig om daarvoor één woord in nl te vinden.

Daarnaast is "trigger" volgens mij wel redelijk ingeburgerd. Ik weet zeker 
dat ik een zin als "Hoe wordt zoiets getriggerd" wel eens heb gezien.

Groeten,
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: