[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DICO] triggerHai, allemaal

bij de nieuwe vertalingen van dpkg/dselect/apt zijn een boel nieuwe strings 
i.v.m. de nieuwe trigger functionaliteit.

Had niet direct een goede vertaling voor trigger dus heb dit momenteel 
onvertaald gelaten, iemand een goed idee?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: