[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://gpsd (9 strings)On Monday 17 March 2008, Vincent Zweije wrote:
> ||  #~ msgid "You can enter several devices, separated by spaces."
> ||  #~ msgstr "U kunt meerdere apparaten opgeven gescheiden door
> || spaties."
>
> Dit soort spul, en de oude pre-fuzzy-originele teksten nog verwijderen...

mja, deze toont men editor niet, dus tenzij ik het in een teksteditor open 
heb ik dit niet in de gaten, maar zal erop proberen letten :)

overigens verdwijnt dit vanzelf bij de daaropvolgende .pot update
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: gpsd_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: