[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://gpsd (9 strings)On Monday 17 March 2008, Vincent Zweije wrote:
> ||  #| msgid ""
> ||  #| "If your GPS receiver is permanently attached to your computer,
[...]
> ||  #~ msgid "You can enter several devices, separated by spaces."
> ||  #~ msgstr "U kunt meerdere apparaten opgeven gescheiden door
> || spaties."
>
> Dit soort spul, en de oude pre-fuzzy-originele teksten nog verwijderen...

Het laatste (pre-fuzzy-originele teksten) wordt automatisch door podebconf / 
gettext verwijderd als de nieuwe vertaling wordt opgenomen in het source 
pakket en hoeft dus niet handmatig verwijderd te worden.
Verwijderen van het eerste (vervallen strings) is wel af en toe nuttig.

Cheers,
FJP

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: