[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apt-listchanges (27 strings)On Thu, Dec 27, 2007 at 09:03:56AM +0100, Frans Pop wrote:
> On Wednesday 26 December 2007, you wrote:
> > > msgid ""
> > > "This setting can be overridden at execution time. By default, all the
> > > " "options except for 'none' will also send copies by mail."
> > > msgstr ""
> > > "Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden overruled.
> > > Bij alle " "opties met uitzondering van 'geen' wordt standaard ook een
> > > kopie verzonden " "per e-mail."
> >
> > Wat denk je van gewoon 'gewijzigd', in deze context?
> 
> Oorspronkelijk had ik "bij aanroep van het programma" en dan zou "de 
> instelling wijzigen" geínterpreteerd kunnen worden als _permanent_ 
> wijzigen, wat niet het geval is. Maar in combinatie met "bij _uitvoering_" 
> van het programma is dat bezwaar minder groot.
> 
> Blijf het vreemd vinden dat we geen echt fatsoenlijk NL woord zouden hebben 
> voor "to override"...

Dat is meestal "overschrijven", maar in deze context klopt dat niet
helemaal. Er is, denk ik, inderdaad geen nederlands woord dat 1:1 mapt
op 'to overrule'.

> > > "A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
> > > "displaying them again. This is useful, for example, when retrying an
> > > upgrade."
> > > "Er kan een historie worden bijgehouden van reeds getoonde wijzigingen
> > > " "waardoor kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden.
> > > Dit is " "nuttig wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en
> > > later opnieuw " "probeert."
> >
> > Historie komt me wat vreemd over. Wat denk je van 'Er kan worden
> > bijgehouden welke wijzigingen reeds getoond zijn'?
> 
> Ik denk dat it er dan van maak "apt-listchanges kan bijhouden". "Er kan 
> worden" is wat vaag.

Ack.

> > > msgid "changelogs"
> > > msgstr "changelogs"
> >
> > Mogelijk 'wijzigingslogs', hoewel dat misschien niet echt nuttig is.
> 
> Changelogs is ook op andere plaatsen (b.v. in aptitude) onvertaald.

Dan heeft het inderdaad geen zin om het te vertalen.

> Dank voor de review.

Graag gedaan!

-- 
<Lo-lan-do> Home is where you have to wash the dishes.
  -- #debian-devel, Freenode, 2004-09-22


Reply to: