[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apt-listchanges (27 strings)On Wednesday 26 December 2007, you wrote:
> > msgid ""
> > "This setting can be overridden at execution time. By default, all the
> > " "options except for 'none' will also send copies by mail."
> > msgstr ""
> > "Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden overruled.
> > Bij alle " "opties met uitzondering van 'geen' wordt standaard ook een
> > kopie verzonden " "per e-mail."
>
> Wat denk je van gewoon 'gewijzigd', in deze context?

Oorspronkelijk had ik "bij aanroep van het programma" en dan zou "de 
instelling wijzigen" geínterpreteerd kunnen worden als _permanent_ 
wijzigen, wat niet het geval is. Maar in combinatie met "bij _uitvoering_" 
van het programma is dat bezwaar minder groot.

Blijf het vreemd vinden dat we geen echt fatsoenlijk NL woord zouden hebben 
voor "to override"...

> > "A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
> > "displaying them again. This is useful, for example, when retrying an
> > upgrade."
> > "Er kan een historie worden bijgehouden van reeds getoonde wijzigingen
> > " "waardoor kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden.
> > Dit is " "nuttig wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en
> > later opnieuw " "probeert."
>
> Historie komt me wat vreemd over. Wat denk je van 'Er kan worden
> bijgehouden welke wijzigingen reeds getoond zijn'?

Ik denk dat it er dan van maak "apt-listchanges kan bijhouden". "Er kan 
worden" is wat vaag.

> > msgid "changelogs"
> > msgstr "changelogs"
>
> Mogelijk 'wijzigingslogs', hoewel dat misschien niet echt nuttig is.

Changelogs is ook op andere plaatsen (b.v. in aptitude) onvertaald.

Dank voor de review.

Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: