[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apt-listchanges (27 strings)On Tue, Dec 25, 2007 at 06:03:05AM +0100, Frans Pop wrote:
> msgid ""
> " pager    : display changes one page at a time;\n"
> " browser   : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
> " xterm-pager : like pager, but in an xterm in the background;\n"
> " xterm-browser: like browser, but in an xterm in the background;\n"
> " gtk     : display changes in a GTK window;\n"
> " text     : print changes to the terminal (without pausing);\n"
> " mail     : only send changes via e-mail;\n"
> " none     : do not run automatically from APT."
> msgstr ""
> " pager    : toon wijzigingen pagina voor pagina;\n"
> " browser   : toon wijzigingen in een webbrowser (HTML opmaak);\n"
> " xterm-pager : als pager, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
> " xterm-browser: als browser, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
> ".gtk     : toon wijzigingen in een GTK-venster;\n"
> " tekst    : wijzigingen op uw terminal tonen (zonder pauses);\n"

pauzes, niet pauses

> " e-mail    : wijzigingen alleen via e-mail verzenden;\n"
> " geen     : niet automatisch vanuit APT uitvoeren."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:2002
> msgid ""
> "This setting can be overridden at execution time. By default, all the "
> "options except for 'none' will also send copies by mail."
> msgstr ""
> "Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden overruled. Bij alle "
> "opties met uitzondering van 'geen' wordt standaard ook een kopie verzonden "
> "per e-mail."

Wat denk je van gewoon 'gewijzigd', in deze context?

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "This can be overridden at execution time, and has no effect if the "
> "configured frontend option is 'mail' or 'none'."
> msgstr ""
> "Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden overruled en "
> "heeft geen effect als bij de selectie van een frontend is gekozen voor "
> "'e-mail' of 'geen'."

Ik denk dat ook hier 'gewijzigd' wel past.

> # Type: boolean
> # Description
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
> "displaying them again. This is useful, for example, when retrying an upgrade."
> msgstr ""
> "Er kan een historie worden bijgehouden van reeds getoonde wijzigingen "
> "waardoor kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden. Dit is "
> "nuttig wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en later opnieuw "
> "probeert."

Historie komt me wat vreemd over. Wat denk je van 'Er kan worden
bijgehouden welke wijzigingen reeds getoond zijn'?

> # Type: select
> # Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../templates:6001
> msgid "changelogs"
> msgstr "changelogs"

Mogelijk 'wijzigingslogs', hoewel dat misschien niet echt nuttig is.

-- 
<Lo-lan-do> Home is where you have to wash the dishes.
 -- #debian-devel, Freenode, 2004-09-22


Reply to: