[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://apt-listchanges (27 strings)Resultaat van Smith en redelijk grondig herzien.

Eén woord had ik wat moeite mee. Ik heb "to override" vertaald met
"overrulen", wat natuurlijk niet echt NL is al is het wel redelijk 
ingeburgerd. Suggesties voor alternatieven welkom.

Cheers,
FJP

Attachment: apt-listchanges_2.76_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: