[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://gcl (8 strings)On Mon, Dec 24, 2007 at 06:26:39PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../in.gcl.templates:2001
> msgid "Use the work-in-progress ANSI build by default?"
> msgstr "Wilt u standaard de in-ontwikkeling-zijnde ansi-image gebruiken?"

'image'? Ik denk dat 'ANSI-compilatie' of iets gelijkaardigs beter is.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../in.gcl.templates:2001
> msgid "GCL is in the process of providing an ANSI compliant image in addition to its traditional CLtL1 image still in production use."
> msgstr "GCL is bezig om , aanvullend op het traditionele CLtL1-image dat nog steeds in gebruik is, een aan ANSI voldoend image te voorzien."

Geen spatie voor komma

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../in.gcl.templates:2001
> msgid "Please see the README.Debian file for a brief description of these terms. Choosing this option will determine which image will be used by default when executing 'gcl@EXT@'."
> msgstr "Meer informatie hierover vindt u in het 'README.Debian'- bestand van dit pakket. Deze optie bepaalt welk image standaard gebruikt wordt wanneer u 'gcl@EXT@' uitvoert. "

Geen spatie na koppelteken

Ik denk dat het ook beter is om gewoon 'het bestand README.Debian' te
gebruiken.

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../in.gcl.templates:3001
> msgid "GCL has optional support for profiling via gprof."
> msgstr "GCL heeft optionele ondersteuning voor profilering via "

Zin niet afgewerkt, hoort nog 'gprof.' achter.

Geen verdere opmerkingen

-- 
<Lo-lan-do> Home is where you have to wash the dishes.
  -- #debian-devel, Freenode, 2004-09-22


Reply to: