[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] backwards compatibility (Was: Re: [RFR] po-debconf://glibc (8 strings, 1 nieuwe))On Wednesday 11 April 2007 00:14, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > (IMHO, IANAL, XGFSZ, TTFN)
>
> waar staat XGFSZ voor ?

Nergens :-) De laatste 3 zijn eigenlijk onzin in deze context.
Ik vindt het wel leuk dat je TTFN wist of hebt kunnen vinden :-)

Attachment: pgpUBl_vodrS8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: