[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://glibc (8 strings, 1 nieuwe)cobaco (aka Bart Cornelis) schreef:
> On Monday 09 April 2007, Benno Schulenberg wrote:
> > s/karakterset, /tekenset, /
> > s/karaktersets /tekensets /
>
> hm:
> - vandale kent ze geen van beide
> - google geeft volgende datapunten:
>   - 'karakterset' -> 102.000 'tekenset' -> 32.400
>   - 'karakterset utf' -> 79.000	'tekenset utf' ->  515
>   - 'karakterset ascii' -> 1.520 'tekenset ascii' -> 773
> - we hebben in eerder vertalingen ook altijd karakterset gebruikt

"Tekenset" is de standaardvertaling van "character set" in GNOME en 
KDE (zie http://www.kde.nl/helpen/woordenlijst.html), en is ook de 
standaardvertaling die gebruikt wordt op vrijschrift.org.

Google ook eens op site:nl.wikipedia.org naar "tekenset" en 
"karakterset".  De eerste wordt het meest gebruikt (33 tegen 14), 
en vooral in artikelen die over tekensets gaan.  De tweede wordt 
voornamelijk in andere artikelen gebruikt, en als het specifiek 
over Aziatische schrifttekens gaat.

In m'n papieren Van Dale staat bij "karakter":
1. ingegrift, ingedrukt teken...   /magische karakters/
2. letter   /Chinese, gotische karakters/

De tweede betekenis is deels fout (Chinese karakters zijn geen 
letters), maar het wijst in bepaalde richting: karakters zijn de 
wat ingewikkelder tekens -- tenminste voor mij -- en niet zozeer 
simpele letters als "e" en "f" of simpele tekens als "+" en "-".

Bovendien wordt het woord "teken" gebruikt in de vertaling van het 
Engelse "string": "tekenreeks".  Misschien is dit nog wel de 
belangrijkste reden voor het gebruik van "tekenset".

BennoReply to: