[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sashOn Tuesday 06 March 2007, Thijs Kinkhorst wrote:
> On Mon, 2007-03-05 at 20:38 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > msgstr "Alvorens verder te gaan dient u een wachtwoord voor 'sashroot'
> > in te stellen. Dit wachtwoord mag n
> > iet makkelijk te raden zijn. Het dient dus geen woord uit een
> > woordenboek, of een woord dat makkelijk met
> > u te associëren valt (bv. uw middennaam) te zijn. Een goed wachtwoord
> > bevat een mix van letters, cijfers,
> > en leestekens en wordt regelmatig veranderd."
>
> "middennaam" - is dat een woord? Ik weet in ieder geval niet wat het
> anders wel zou moeten zijn...

ander voorbeeld gebruiken misschien? -> (bv. uw bijnaam)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: pgpY8gUyzZNlf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: