[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Plan voor doc-linux-nlHoi mensen,

Ik heb doc-linux-nl in het pkg-dutch svn repository gezet. De URL is:
svn+ssh://svn.debian.org/svn/pkg-dutch/doc-linux-nl of
svn://svn.debian.org/pkg-dutch/doc-linux-nl  (anoniem)

Laat het mij weten als je mee wilt helpen aan het onderhoud hiervan, dan
voeg ik je toe als committer (vermeld je Alioth login). Zoals gezegd,
gezien het etch release schedule wil ik eigenlijk geen grote wijzigingen
nu nog maken; laten we na etch echt aan de slag gaan.

On Mon, 2006-10-09 at 14:59 +0200, Thijs Kinkhorst wrote:
> De note zelf verwijst naar de README. Is de README op zich niet
> voldoende dan?

Dit wil ik nog wel even oplossen - ik wil ofwel de vertaling(en) nog
toevoegen, of de note weglaten. Ikzelf stel voor het tweede: als de
admin het package voor zichzelf installeert heeft hij niet veel aan
allerlei vertalingen, installeert hij het voor een ander, dan bevat de
note informatie waar hij niet zelfs iets mee kan en verwijst naar een
bestaande README. Ik zou het gewoon beperken tot die README.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: