[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Plan voor doc-linux-nlDag allemaal,

Zoals al eerder besproken op deze lijst, heeft doc-linux-nl een nieuwe
maintainer nodig, en hebben sommigen hier aangegeven daar wel interesse
in te hebben.

Gegeven het schema voor etch, denk ik dat het beter is om er (gelijk) na
etch mee te beginnen. Er is nog genoeg te doen voor etch en er zijn nog
maar een paar dagen beschikbaar voor reguliere uploads.

Ik keek wel nog even naar de openstaande bugs, en er is er één: een
Portugese po-debconf-vertaling. Op zich wil ik die nog wel even
uploaden, maar ik vroeg me af: hoe zinvol is dat eigenlijk? Zouden de
templates niet gewoon in het Nederlands en untranslatable moeten zijn?

Nu zitten er Tsjechische, Japanse en Vietnamese po-debconf-vertalingen
in een package dat uitsluitend uit Nederlandse tekst bestaat voor een
Nederlandse doelgroep. Wat denken jullie?


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: