[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://aptitude (1010 strings)On Saturday 07 October 2006 19:36, Kurt De Bree wrote:
> Nog een paar
>
> In bijlage mijn diff

Dank! Zitten veel goede correcties bij. Ik zal jouw wijzigingen mergen met 
de mijne.

Attachment: pgplRUxUJAOaZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: