[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://aptitude (1010 strings)On Friday 06 October 2006 21:22, Kurt De Bree wrote:
> Denk dat het bestand een beetje te groot is :-)
> Je kunt de volledige versie op volgende pagina bekijken:
>
> http://users.telenet.be/kdebree/nl.po

Hi Kurt,

Waarschijnlijk heb je gezien dat ik aptitude ook geclaimed heb.

Heb jij nog andere dingen gewijzigd dan alleen de paar nieuwe/fuzzy 
strings? Indien niet, ik heb een vrij redelijk grondig herziene versie in 
bewerking [1] en mogelijk dat het beter is om ons dan daar op te 
concentreren.

Ik heb nog wel iets tijd nodig voordat ik alle wijzigingen op consistentie 
heb gecontroleerd en dus nieuwe versie kan aanbieden voor review.

Groet,
Frans

[1] Ik was daar al mee bezig omdat ik toevallig de patch heb veroorzaakt 
die de nieuwe strings tot gevolg heeft en dus een bijgewerkte vertaling 
nodig had om te testen.

Attachment: pgpv90T4gNRAq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: