[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] wml://webwml/dutch/intro/cn.wmlOn Saturday 07 October 2006 15:11, Kurt De Bree wrote:
> OK, beter zo?

Wat mij betreft wel :-)

> +<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
> +<dd>
> +# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
> +<pre>
> +     Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
> +     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
> +     met waarde <q>fr; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).

Moet "fr" hier niet "nl" worden?

> +  E&eacute;n taal instellen gaat vrij eenvoudig via het KDE Control Center
> +  nadat de bug <a href="http://bugs.debian.org/358459";>#358459</a> is hersteld.
> +  Als u meerdere talen wilt instellen , bijvoorbeeld een taal om in geval van
> +  op terug te vallen, of rond de bug heen wilt werken, moet je het
> +  <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> bestand aanpassen en een lijn
> +  gelijkaardig aan de volgende invoegen:

s/ ,/,/
"in geval van op ... terug te vallen" (bij ... ontbreekt iets)
"rond de bug heen wilt werken": te letterlijk vertaald
s/moet je/dient u ... te/ (rest van de tekst gebruikt u)
s/lijn/regel/ (deze fout zie ik veel te vaak!)
s/gelijkaardig aan/zoals/ of eventueel "vergelijkbaar met", "overeenkomstig"
(gelijkaardig wordt IMO alleen gebruikt als je praat over het karakter van
een persoon of dier)

> +  Uiteraard kunt u de talen naar believen instellen.

s/believen/believe/

Attachment: pgpmOWLVoaCz2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: