[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] wml://webwml/dutch/intro/cn.wmlOn Friday 06 October 2006 18:10, Kurt De Bree wrote:
> Wat denken jullie ervan?
>
> Hieronder de wijzigingen voor de nieuwe versie

Zou je in plaats van tekst snippets gewoon een 'cvs -q diff -u' kunnen 
sturen? Om eerlijk te zijn vindt ik de huidige verzoeken voor review van 
WML erg lastig te lezen.

Zorg er s.v.p ook voor dat je automatische regelterugloop uitzet als je 
teksten voor review opstuurt.

Frans

Attachment: pgpaQpxEsGCqN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: