[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VertalingenKurt De Bree wrote:
> Luk,

Kurt

> Deze is ook door jouw vertaald en er is zopas een wijziging op gebeurd.
> 
> Wil je deze ook overlaten?

Bij deze wil ik nog eens bevestigen dat ik al mijn vertalingen wil
overlaten aan anderen [1].

Mvg

Luk

[1] http://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/2006/08/msg00002.html

-- 
Luk Claes - http://people.debian.org/~luk - GPG key 1024D/9B7C328D
Fingerprint:   D5AF 25FB 316B 53BB 08E7   F999 E544 DE07 9B7C 328D

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: