[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [D-I Manual] Build log for nl (13 Jul 2006) - ERRORS DURING BUILDOn Friday 14 July 2006 08:48, Kurt De Bree wrote:
> Wie is er in feite bezig met de vertaling in het Nederlands?

Ikke.

Maar het heeft wat minder prioriteit gekregen vanwege mijn andere 
werkzaamheden. Daarnaast zijn we nog steeds van plan om enkele 
hoofdstukken van de manual grondig te reorganiseren en ik vond en vindt 
het wat onzinnig om deze te vertalen zolang dat in de lucht hangt.

Op dit moment zorg ik er voornamelijk voor dat wat vertaald is bijgewerkt 
blijft en dat ook wat onvertaald is in lijn blijft met de Engelse versie.

Frans

Attachment: pgpErmnRhu6O0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: