[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wat (eerst) te vertalenOn Friday 12 May 2006 09:45, Vincent Zweije wrote:
> On Fri, May 12, 2006 at 09:39:35AM +0200, Kurt De Bree wrote:
> ||  Op de status-webpagina de po-debconfpakketten
> ||  (http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/nl) heb ik gemerkt dat
> ||  er veel pakketten zijn die ooit eens vertaald zijn, maar een update
> ||  nodig hebben of nog niet-vertaalde strings hebben.
> ||
> ||  Zou het niet logischer zijn date deze pakketten weer eerst
> ||  up-to-date geraken vooraleer nieuwe pakketten te vertalen?

doe ik voor mijn vertalingen wel (gaat denk ik op voor iedereen op de 
lijst?)

dutch.debian.net geeft in veel gevallen ook aan dat een update als wishlist 
bug staat te wachten op actie van de maintainer.

> maar een pakket waar andermans naam aan hangt pik ik ook niet zomaar op.

:) als je wil overnemen dan eerst mailtje richting laatste vertaler met 
vraag of ze hier bezwaar tegen hebben 

Zijn een aantal mensen die ooit een aantal dingen vertaald hebben, maar waar 
ik al een hele tijd niks meer van gehoord hebt, en die zijn denk ik wel 
goede kandidaat voor overname.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgp1Amw1zZC7S.pgp
Description: PGP signature


Reply to: