[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://kerberos-configs (11 strings)On Thu, May 11, 2006 at 10:31:37AM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

|| On Wednesday 10 May 2006 18:36, Vincent Zweije wrote:
|| > On Wed, May 10, 2006 at 11:00:46AM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
|| > || On Monday 08 May 2006 18:14, Kurt De Bree wrote:
|| > || > #. Type: string
|| > || > #. Description
|| > || > #: ../krb4-config.templates:3
|| > || > msgid "What is the default Kerberos version 4 realm?"
|| > || > msgstr "Welke is het standaard Kerberos4 authoriteitsgebied?"
|| > ||
|| > || s/Kerberor4 authoriteitsgebied/Kerberos4-authenticatiegebied/
||
|| hm, waarom gebruiken we niet gewoon Kerberos4-gebied, lijkt me voldoende?

Heeft wel wat. Aan de andere kant is "gebied" wel een heel algemene
term. Aan de ene kant geldt dat dan weer niet voor "Kerberos4-gebied".
Keuzes, keuzes (zucht).

|| > || (kerberos gaat over authenticatie niet authorisatie niet voor zover
|| > || ik weet)
|| >
|| > Deze vertaling heb ik met krb5 in de wereld geholpen.
|| >
|| > Een "realm" is een gebied waarvoor een (de) kerberos server bepaalt wie
|| > wie is.
||
|| "bepalen wie wie is" = authenticatie
||
|| > De kerberos server is dus de authoriteit voor dat gebied met
|| > betrekking tot authenticatie.
||
|| dat maakt de kerberos-server dus de gebiedsauthoriteit van een
|| authenticatiegebied :)

Precies. :)

|| vraagje:
|| is het mogelijk voor 1 kerberos-server om meerdere "realms" te beheren?

Ik kan mij voorstellen van wel, maar ik weet het niet.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: