[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1Kurt De Bree wrote:
> 
> 
> Ik heb in bijlage mijn vertaallijstje, dat ik tot nu toe heb verzameld,
> toegevoegd.

Deze keer met de lijst
> 
> Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFEW5lm+9wz99/liY0RArTuAKCZN/xFc3Ke7/L5EXRpEGLa/74yXwCfZyBF
cFQXa8asVJ+TmqtSxppXAQc=
=NuQf
-----END PGP SIGNATURE-----
A
abort			afbreken
about			betreffende
accelerate		versnellen
access privileges	toegangsrechten
access restriction	toegangsbeperking
account			account
admin entry		beheeringang
admin password	beheerderswachtwoord
advanced			gevorderd
ambiguous		niet eenduidig
application		applicatie
apply			doorvoeren
approach			aanpak
appropriate		passende
architecture		platform
argument			argument
associate			associëren
at one time		in het verleden
attempt			proberen
auto update		automatisch verversen
B
backend			backend
backend modules	backend-modules
background		achtergrond
back reference		terugverwijzing
backup file		reservekopie
bitmap			bitmap
boot				opstart
bound to			gekoppeld aan
brand name		merknaam
broadcasts		uitzendingen (broadcasts)
browser			browser
buffer			buffer
bug				bug
BusID			BusID
bus identifier		bus-identifier
C
cd-rom (media)	CD
cd-rom (station)	CD-station
change			aanpassen
changelogs		aanpassingslogboeken
characteristics		eigenschappen
character			teken
check (werkw)		controleren
chipset			chipset
class name		klassenaam
cleartext password	onversleuteld wachtwoord
color depth		kleurdiepte
combine			combineren
command-line		commandoregel
comma-separated list	komma-gescheiden lijst
commonly used	vaak gebruikt
common			overeenkomend
communicate 		communiceren
computer			computer
configuration		configuratie
configuration directory	configuratiemap
configuration file	configuratiebestand
confirmation		bevestiging
connector		connector
console tools		console-hulpmiddelen
console users		console-gebruikers
continue			doorgaan
control (werkw)	beheersen, bepalen, sturen
copy				kopiëren
copyright			copyright
country code		landcode
CPU				processor
create			aanmaken
currently			op dit moment
customize		aanpassen
D
daemon			achtergronddienst
database			database
data files			databestanden
debconf questions	debconfvragen
Debian Bug Tracking System	Debian-Bug-Volg-Systeem (BTS)
debug			debug
decline			niet selecteren
default			standaard
delimited			gescheiden
depend			afhankelijk van
dependencies		afhankelijkheden
detect			detecteren
determine		bepalen
developer			ontwikkelaar
device			apparaat ; toestel
different			veschillend ; andere
directory			map
dirent			dirent
disable			uitschakelen
disk activity		schijfactiviteit
display manager	beeldschermbeheerder
display			scherm ; tonen ; weergeven
DNS domain name	DNS-domeinnaam
documentation	documentatie
downgrade		degraderen
driver module		stuurprogrammamodule
driver			stuurprogramma
E
edit				aanpassen
edit				aanpassen ; bewerken
email address		e-mailadres
email			e-mail
emulate			emuleren
enable			activeren
encrypted admin password	versleuteld beheerderswachtwoord
encrypt			versleutelen
ensure			zich ervan verzekeren
environment variable	omgevingsvariabele
ethernet			ethernet
event			gebeurtenis
example			voorbeeld
extension			extensie ; uitbreiding
F
failed (intergity check)	vond fouten
fail				mislukken
failortant			belangrijk
feature			functionaliteit
file				bestand
font file			lettertypebestand
font 				lettertype
font path			lettertype-pad
format 			indeling (structuur) ; formatteren (schijf)
framebuffer		framebuffer
freetype			freetype
frontend			frontend
G
gateway			gateway
glyph			teken
graphical 			grafisch
guaranteed		gegarandeerd
H
hard link			vaste koppeling
hardware			hardware
hexadecimal		hexadecimaal
horizontal sync	horizontale synchronisatie
host name		computernaam ; domeinnaam (identificatie van een groep machines)
hotplug			hotplug
I
ignore			negeren
implement		implementeren
important			belangrijk
Initialize			initialiseren
input layer		invoerlaag
insert (the cd)		de CD in het station plaatsen
install			installeren
integrity-check		foutcontrole
interface			interface
in use			in gebruik
J
K
kernel 			kernel 
keyboard layout	toetsenbordindeling
keyboard model	toetsenbordmodel
keyboard shortcuts	sneltoetsen
keyboard			toetsenbord
keyboard variant	toetsenbordvariant
keycodes			toetsencodes
key				toets ; sleutel
L
laptop			laptop
latitude			breedtegraad
legacy			oudere
library			bibliotheek
libs				bibliotheken
localized			gelocalizeerd
login				login ; aanmelden
log				logboek
longitude			lengtegraad
loopback			loopback
M
mainframe		mainframe
manage			beheren
manually			handmatig
manufacturer		fabrikant
match case		identieke hoofdletters/kleine letters
measurement units	maateenheden
memory			geheugen
merge			samenvoegen
migrate			migreren ; overzetten ; overplaatsen
milestone			mijlpaal
mirror			spiegelserver
modification		wijziging
monitor			beeldscherm
move			verplaatsen
N
negligible object	te verwaarlozen object
nice value		hoffelijkheidswaarde
non-proprietary	vrije software (of op vrije software gebaseerde..)
northern hemisphere	noordelijk halfrond
Note				merk op
O
obsolete			verouderd
omit				overslaan
operand			argument ; operator
operating System	besturingssysteem
operation			operatie
output			uitvoer
overlapping		overlappen
override			forceren
overwrite			overschrijven
P
package maintainer		pakketbeheerder
package			pakket
parameter		parameter
partial			gedeeltelijk
password mismatch	de wachtwoorden komen niet overeen
password utilities	wachtwoordprogramma
password			wachtwoord
patch			patch ; reparatiesoftware
path				pad
payload			payload
policy			beleid
portal			portaal
portmap			portmap
port number		poortnummer
port				poort
previously		voorheen
Print screen		schermafdruk
privileges			rechten
proceed			vervolgen
process			proces
protocol			protocol
purge			wissen (purge)
Q
queue			wachtrij
R
rasterizers		rasteraars
rate				doorvoersnelheid
recognize			herkennen
recommend		aanraden
record			record ; opnemen
reference			referentie ; verwijzing
release			vrijgeven ; uitgave
remove			verwijderen
render			render
replace			vervangen
report			rapport
repositiorie		opslagplaats
resolve			oplossen
resources			systeembronnen
retain			bewaren
revise			herzien
RGB color database	RGB-kleurendatabase
root directory		hoofdmap
root partition		basispartitie
root				'root' of systeembeheerder (root)
root user			beheerder
run (program)		uitvoeren
S
save			bewaren
save file (games)	spelbestand
script			script
security risk		veiligheidsrisico
separate			afzonderlijk
separator			scheidingsteken
seriel			serieel
setting			instelling
setuid root		'setuid'-bit voor root activeren
shaped window	vensteromtrek
simultaneously	tegerlijkertijd
skip				overslaan
socket			socket
southern hemisphere	zuidelijk halfrond
spacing keys		spatie-toetsen
stack			stack
subsidiary program	hulpprogramma
superblock		superblock
superuser		supergebruiker
support			ondersteunen
symbolic link		symbolische link ; snelkoppeling
synchronization	synchronizatie
syntax			syntax
system crash		systeemcrash
system tasks		systeemprocessen
T
terminal			terminal
terminate			beëindigen
to type 			typen ; tikken
trail				testversie
transaction processing	transactieverwerking
treat				behandelen
TrueType handling	TrueType-afhandeling
U
unmatched [ 		niet-afgesloten metakarakters: [ of [^
unmatched ] 	 	niet-geopende metakarakters: ] of ]^
unmerged		niet-samengevoegd
unpack			uitpakken
unprivileged		niet-bevoorrechte
unsubscribe		abonnement opzeggen
update			bijwerken
upgrade			opwaarderen
upgrading issues	opwaarderingsissues
uptime			uptime
useful			nuttig
usergroups		gebruikersgroepen
user ID			gebruikers-ID
user policy		gebruikersbeleid
utility			programma ; hulpprogramma 
V
value			waarde
vendor name		handelaarsnaam
verify			vergelijken ; Bevestigen
version			versie
vertical refresh		verticale verversing
video card		beeldkaart
video devices		beeld-apparaat
video hardware	beeldkaart
video mode		beeldmodus
video mode switching	schermmoduswijzigingen
W
warning			waarschuwing
warrantie			garantie
webmaster		webbeheerder
webtree			web-boomstructuur
white space		witruimte
wireless			draadloos
wrap				automatische terugloop
X
XKB rule set		XKB-regelset
Y
you may			u kunt
Z
zero padding		nul-vulling
zip code			postcode

Reply to: