[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1Frans Pop wrote:
> Nog wel een aantal aanpassingen nodig...
> 
> Groet,
> Frans
> 
> On Thursday 04 May 2006 17:21, Kurt De Bree wrote:
>> msgid "This account will be used when root changes a password."
>> msgstr "Deze account zal gebruikt worden wanneer de beheerder een
>> wachtwoord wijzigt."
> 
> Volgens mij is account onzijdig (het account), dus:
> s/Deze/dit/

Ik wacht hier tot einde discussie, voorlopig hou ik het bij "de account"

>> msgid "Note: This account has to be a privileged account."
>> msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrechte account zijn."
> 
> s/bevoorrechte/bevoorrecht/
> 
fixed

>> "You need to log in to the database only if you can't retreive entries
>> from " "the database without it."
>> msgstr "Inloggen op de database is enkel nodig als u geen items uit de
>> database kunt halen zonder ingelogd te zijn."
> 
> s/items/gegevens/
fixed
> s/halen/lezen/ of eventueel "ophalen"
fixed -->ophalen
> 
>> msgid "Local crypt to use when changing passwords."
>> msgstr "Welke lokale versleuteling dient gebruikt te worden bij het
>> wijzigen van wachtwoorden."
> 
> Dit is waarschijnlijk een titel, dus moet korter:
> "Te gebruiken versleuteling bij het wijzigen van wachtwoorden."

fixed
> 
>> "The PAM module can set the password crypt locally when changing the "
>> "passwords, this is usually a good choice. By setting this to something
>> else " "than clear you are making sure that the password gets crypted
>> in some way." msgstr ""
>> "De PAM-module kan de wachtwoordversleuteling lokaal instellen bij het
>> wijzigen van de wachtwoorden, dit is normaal een goede keuze. Door een
>> andere instelling te kiezen maakt u duidelijk dat het wachtwoord op een
>> andere wijze versleuteld wordt."
> 
> s/, dit/; dit/

fixed
> 
> Tweede deel is onjuist vertaald, moet zijn:
> "Door een niet-lege waarde te kiezen zorgt u ervoor dat het wachtwoord op 
> de een of andere wijze wordt versleuteld."

fixed
> 
>> msgid "The meanings for selections are:"
>> msgstr "De betekenissen van de selecties zijn:"
> 
> "De betekenis van de verschillende opties is:" ???
> 
fixed
> 
> De strings hieronder zijn in het origineel ook niet erg consistent. Daarom 
> nieuwe voorstellen in een poging dat enigszins te verbeteren.

Wat bedoel je? een nieuwe bug rapporteren?
> 
>> "crypt - (Default) make userPassword use the same format as the flat "
>> "filesystem. this will work for most configurations"
>> msgstr "crypt - (standaard) zorgt ervoor dat de gebruikerswachtwoorden
>> hetzelfde formaat hebben als plat bestandssysteem. Dit werkt voor het
>> merendeel van de configuraties."
> 
> s/plat/het platte/

fixed
> 
> Voorstel:
> crypt - (standaard) Hierbij krijgt het gebruikerswachtwoord hetzelfde 
> formaat als het platte bestandssysteem; dit werkt voor het merendeel van 
> de configuraties.

fixed
> 
>> "nds - Use Novell Directory Services-style updating, first remove the
>> old " "password and then update with cleartext password."
>> msgstr ""
>> "nds - Gebruik Novell Directory Services-stijl voor het bijwerken,
>> verwijdert eerst het oude wachtwoord en werkt dan bij met het
>> onversleuteld wachtwoord."
> 
> (s/onversleuteld/onversleutelde/)

fixed
> 
> Voorstel:
> nds - Als Novell Directory Services; het oude wachtwoord wordt verwijderd 
> en daarna opnieuw gezet met het onversleutelde wachtwoord.

fixed
> 
>> "ad - Active Directory-style. Create Unicode password and update
>> unicodePwd " "attribute"
>> msgstr ""
>> "ad - 'Active Directory'-stijl. Een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt
>> en het unicodePwd- attribuut wordt bijgewerkt."
> 
> Voorstel:
> ad - Als Active Directory; een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt waarna 
> de eigenschap unicodePwd wordt bijgewerkt.

fixed
> 
>> "exop - Use the OpenLDAP password change extended operation to update
>> the " "password."
>> msgstr ""
>> "exop - Om de wachtwoorden bij te werken wordt gebruik gemaakt van de
>> uitgebreide uitwisselingsverrichting van wachtwoorden van OpenLDAP."
> 
> Voorstel:
> exop - Gebruik de uitgebreide verwerking vam OpenLDAP voor het wijzigen 
> van het wachtwoord.
> 
fixed
> 
>> "This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns
>> use. " "It is always a good idea to set this to highest possible
>> version number."
>> msgstr "" 
>> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
>> gebruiken. " "Het is een goed idee om hier de zo hoog mogelijke versie
>> aan te geven."
> 
> s/controleert/bepaalt/

fixed
> 
> Veel gemaakte fout door Nederlandstaligen:
> to check: controleren
> to control: beheersen, bepalen, sturen
> 
> s/ldapns zal gebruiken/gebruikt zal worden door ldapns/
> s/zo hoog mogelijke/hoogst mogelijke/

fixed
> 
>> msgid "This is the account that will be used to log in to the LDAP
>> database." msgstr "Dit is de account dat zal gebruikt worden om toegang
>> te krijgen tot de LDAP-database."
> 
> s/de account/het account/

zie discussie
> 
>> "This option will allow you to make password utilities that use pam, to
>> " "behave like you would be changing local passwords."
>> msgstr ""
>> "Deze optie laat u toe om wachtwoordprogramma's aan te maken die pam
>> gebruiken, en zich gedragen alsof u de lokale wachtwoorden veranderde."
> 
> Foutief vertaald. Bedoeld wordt:
> "Deze optie stelt u in staat om wachtwoordprogramma's die gebruik maken 
> van pam, zich te laten gedragen alsof u wachtwoorden locaal wijzigt.

fixed
> 
>> "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you
>> should " "disable this."
>> msgstr "Indien u gebruik maakt van een via NFS aangekoppelde
>> '/etc'-partitie, of een andere aangepaste instelling, gelieve deze dan
>> uit te schakelen"
> 
> s:via NFS aangekoppelde '/etc'-partitie:
>  over NFS gekoppelde partitie voor '/etc':
> Voorstel voor geheel:
> "Schakel deze optie uit indien u gebruik maakt van een over NFS gekoppelde 
> partitie voor '/etc' of een andere specifieke configuratie heeft."
> 
fixed

>> msgid "The address of the LDAP server used."
>> msgstr "Het adres dat de LDAP-server gebruikt."
> 
> Foutief vertaald, moet zijn:
> "Het adres van de gebruikte LDAP-server"

fixed
> 
>> "Note: It is always a good idea to use an IP address, it reduces risks
>> of " "failure."
>> msgstr "Merk op: Het is wenselijk een IP-adres te gebruiken daar dit
>> het risico op mislukkingen beperkt."
> 
> s/mislukkingen/fouten/

fixed
> 
>> msgid "This password will be used to log in to the LDAP database."
>> msgstr "Dit wachtwoord zal gebruikt worden voor toegang tot de
>> LDAP-database."
> 
> s/voor toegang tot/om toegang te verkrijgen tot/

fixed
> 
>> msgid "Make debconf change your config?"
>> msgstr "Wilt u dat Debconf uw configuratie wijzigt?"
> 
> s/Debconf/debconf/

fixed
> 
>> "Het is nu mogelijk om de configuratie van libpam-ldap via debconf te
>> beheren. Wilt u de configuratie via debconf beheren (zoniet zul u de
>> configuratie handmatig moeten beheren)? Toekomstige opwaarderingen van
>> het pakket gaan uit van het antwoord dat u hier heeft."
> 
> s/zul/zal/

fixed

Nieuwe voorlopige versie in bijlage

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFEW46/+9wz99/liY0RAqQzAJ96gEOhapOPkl2foE8pOb50Q8ONlACdGuFH
4r4a5ra9SPQySBA06D9tGAc=
=toes
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of libpam-ldap_180-1_templates.po to Dutch
# This file is distributed under the same license as the libpam-ldap package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#This is an unofficial translation.
# Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpam-ldap_180-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sfrost@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 22:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-04 17:20+0100\n"
"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Root login account"
msgstr "Loginaccount van de beheerder"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "This account will be used when root changes a password."
msgstr "Deze account zal gebruikt worden wanneer de beheerder een wachtwoord wijzigt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Note: This account has to be a privileged account."
msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrecht account zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Root login password"
msgstr "Beheerderswachtwoord"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "This password will be used when libpam_ldap tries to login to the database"
msgstr "Dit wachtwoord zal door libpam_ldap gebruikt worden om toegang te krijgen tot de database."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Empty password will re-use the old password."
msgstr "Indien geen wachtwoord ingevuld wordt zal het oude wachtwoord opnieuw worden gebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Database requires logging in."
msgstr "De database vereist dat er ingelogd wordt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid ""
"You need to log in to the database only if you can't retreive entries from "
"the database without it."
msgstr ""
"Inloggen op de database is enkel nodig als u geen gegevens uit de database kunt ophalen zonder ingelogd te zijn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid ""
"This is not the same as root login, entering privileged login here is "
"dangerous, as the configuration file has to be readable to all."
msgstr "Dit is niet hetzelfde als de 'root'-login. Hier een bevoorrechte login ingeven is gevaarlijk, daar het configuratiebestand voor iedereen leesbaar moet blijven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Note: on a normal setup this is not needed."
msgstr "Merk op: bij een normale installatie is dit niet nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:31
msgid "The distinguished name of the search base."
msgstr "De naam (distinguished name) van de zoekdatabase."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "clear"
msgstr "clear"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "crypt"
msgstr "crypt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "nds"
msgstr "nds"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "ad"
msgstr "ad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "exop"
msgstr "exop"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "md5"
msgstr "md5"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid "Local crypt to use when changing passwords."
msgstr "Welke lokale versleuteling dient gebruikt te worden bij het wijzigen van wachtwoorden."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"The PAM module can set the password crypt locally when changing the "
"passwords, this is usually a good choice. By setting this to something else "
"than clear you are making sure that the password gets crypted in some way."
msgstr ""
"De PAM-module kan de wachtwoordversleuteling lokaal instellen bij het wijzigen van de wachtwoorden; dit is normaal een goede keuze. Door een niet-lege waarde te kiezen zorgt u ervoor dat het wachtwoord op de een of andere wijze wordt versleuteld."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid "The meanings for selections are:"
msgstr "De betekenis van de verschillende opties is:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"clear - Don't set any encryptions, this is useful with servers that "
"automatically encrypt userPassword entry."
msgstr "clear - Wachtwoorden niet versleutelen, dit is nuttig voor servers die de ingave van gebruikerswachtwoorden automatisch versleutelen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"crypt - (Default) make userPassword use the same format as the flat "
"filesystem. this will work for most configurations"
msgstr ""
"crypt - (standaard) Hierbij krijgt het gebruikerswachtwoord hetzelfde "
"formaat als het platte bestandssysteem; dit werkt voor het merendeel "
"van de configuraties."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"nds - Use Novell Directory Services-style updating, first remove the old "
"password and then update with cleartext password."
msgstr ""
"nds - Als Novell Directory Services; het oude wachtwoord wordt verwijderd "
"en daarna opnieuw gezet met het onversleutelde wachtwoord."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"ad - Active Directory-style. Create Unicode password and update unicodePwd "
"attribute"
msgstr ""
"ad - Als Active Directory; een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt waarna "
"de eigenschap unicodePwd wordt bijgewerkt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"exop - Use the OpenLDAP password change extended operation to update the "
"password."
msgstr ""
"exop - Gebruik de uitgebreide verwerking vam OpenLDAP voor het wijzigen "
"van het wachtwoord."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:64
msgid "LDAP version to use."
msgstr "Te gebruiken LDAP-versie."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:64
msgid ""
"This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns use. "
"It is always a good idea to set this to highest possible version number."
msgstr ""
"Deze variabele bepaalt welke LDAP-protocolversie gebruikt zal worden "
"door ldapns. Het is een goed idee om hier de hoogst mogelijke versie "
"aan te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid "Unprivileged database user."
msgstr "Niet-bevoorrechte databasegebruiker."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid "This is the account that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Dit is de account dat zal gebruikt worden om toegang te krijgen tot de LDAP-database."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid ""
"Warning: DO NOT use privileged accounts for logging in, the configuration "
"file has to be world readable."
msgstr ""
"Waarschuwing: Gebruik geen bevoorrechte accounts om in te loggen, het configuratiebestand moet voor iedereen leesbaar blijven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid "Make local root Database admin."
msgstr "Maak de lokale gebruiker 'root' de databasebeheerder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"This option will allow you to make password utilities that use pam, to "
"behave like you would be changing local passwords."
msgstr ""
"Deze optie stelt u in staat om wachtwoordprogramma's die gebruik maken "
"van pam, zich te laten gedragen alsof u wachtwoorden locaal wijzigt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"The password will be stored in a separate file which will be made readable "
"to root only."
msgstr ""
"Het wachtwoord zal in een afzonderlijk bestand opgeslagen worden dat enkel door de beheerder gelezen kan worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should "
"disable this."
msgstr ""
"Schakel deze optie uit indien u gebruik maakt van een over NFS gekoppelde " 
"partitie voor '/etc' of een andere specifieke configuratie heeft."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid "LDAP Server host."
msgstr "Computernaam van de LDAP-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid "The address of the LDAP server used."
msgstr "Het adres van de gebruikte LDAP-server"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid ""
"Note: It is always a good idea to use an IP address, it reduces risks of "
"failure."
msgstr "Merk op: Het is wenselijk een IP-adres te gebruiken daar dit "
"het risico op fouten beperkt."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:101
msgid "Password for the login account."
msgstr "Wachtwoord voor de loginaccount."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:101
msgid "This password will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Dit wachtwoord zal gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot de LDAP-database."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:107
msgid "Make debconf change your config?"
msgstr "Wilt u dat debconf uw configuratie wijzigt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:107
msgid ""
"libpam-ldap has been moved to use debconf for its configuration. Should the "
"settings in debconf be applied to the configuration? Package upgrades will "
"use your answer here going forward."
msgstr ""
"Het is nu mogelijk om de configuratie van libpam-ldap via debconf te beheren. Wilt u de configuratie via debconf beheren (zoniet zal u de configuratie handmatig moeten beheren)? Toekomstige opwaarderingen van het pakket gaan uit van het antwoord dat u hier heeft."


Reply to: