[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openslp (4 strings)On Sat, Apr 08, 2006 at 11:57:48PM +0200, Kurt De Bree wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../libslp1.templates:3
> msgid "To reduce network traffic use a IP multicast enabled kernel"
> msgstr "Om het netwerkverkeer te verminderen gebruik een IP multicast ingeschakelde kernel"

Deze lijkt me wat te letterlijk vertaald; je hebt hier een engelse zin
met nederlandse woorden.

Iets a la

Gebruik een kernel met ondersteuning voor IP multicast om het
netwerkverkeer...

lijkt me beter.

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../libslp1.templates:3
> msgid ""
> "The kernel version that you are currently running does not appear to support "
> "IP multicast. OpenSLP will continue to work even without multicast support "
> "in the kernel by using broadcasts. However, broadcasts are less efficient on "
> "the network, so please consider upgrading to a multicast enabled kernel."
> msgstr ""
> "De kernel versie die u momenteel gebruikt schijnt geen IP multicast te ondersteunen. "
> "OpenSLP zal zelfs zonder multicast ondersteuning in de kernel blijven werken " 
> "door uitzendingen te gebruiken. Nochtans zijn de uitzendingen minder effici??nt
> "op het netwerk. Gelieve een opwaardering naar een multicast ingeschakelde "
> "kernel te overwegen."

misschien best hier "broadcasts" tussen haakjes bij je "uitzendingen"
zetten, om te verduidelijken waar het precies over gaat.

(ik vind dat anders wel een leuke vertaling :-)

-- 
Fun will now commence
  -- Seven Of Nine, "Ashes to Ashes", stardate 53679.4Reply to: